Het kloppend hart van Waterland
Live

Politiek

Redelijke opkomst bij discussieavond bestuurlijke toekomst in Monnickendam

In de ronde langs de kernen van Waterland was op 20 mei Monnickendam aan de beurt met inwoners uit ...

Eerste discussiebijeenkomst over bestuurlijke toekomst Waterland in Zuiderwoude

Maandag 13 mei begon in Zuiderwoude de start van de debatten in de kernen over de bestuurlijke toek...

VVD en WaterlandNatuurlijk: "Consultatie inwoners bestuurlijke toekomst Waterland wassen neus?"

De fracties van VVD en WaterlandNatuurlijk van de gemeenteraad van Waterland bereiden naar aanleidi...

Echtpaar Breman-Niekerk zestig jaar getrouwd

Op 28 april 2019 was het 60 jaar geleden dat de heer E.J.G. Breman en mevrouw G. Breman-Niekerk voo...

Totaalverbod op asbesthoudende daken over 5 jaar van kracht

Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbesthoudende materialen. Voor die tijd zijn er in gemeente W...

Kent u iemand die een lintje verdient?

In onze gemeente zetten veel inwoners zich belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het m...

Waterland maar liefst 14 gedecoreerden rijker

Voorafgaand aan Koningsdag vindt in elke gemeente de lintjesregen plaats, dit jaar op vrijdag 26 ap...

Participatieverklaringen uitgereikt aan statushouders

Burgemeester Kroon reikte, samen met wethouder Koning van Edam/Volendam, afgelopen dinsdag aan 18 m...

Waterland wijst toerist en recreant de juiste weg

Om bezoekers van Waterland gemakkelijk van de ene toeristische of recreatieve bestemming naar de an...

College vraagt gemeenteraad om 5,5 miljoen extra voor Galgeriet

In de raadsvergadering van aankomende donderdag zal de gemeenteraad praten over het voorstel van he...

Forum voor Democratie de grootste partij in Waterland bij verkiezingen PS

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is in Waterland de partij van Thierry Baudet, Forum voor Demo...

Hoe denkt u over ons openbaar vervoer?

De Vervoerregio Amsterdam wil namens de gemeenten graag horen wat u van het huidige Openbaar Vervoe...

105.000 euro extra kosten door vertraging uitbesteding Milieustraat

Middels een informatiedocument heeft wethouder Astrid van de Weijenberg de gemeenteraad van de geme...

Waterland maakt tempo in proces bestuurlijke toekomst

De besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van de gemeente door de gemeenteraad van Waterland ...

Nieuwe kunsttentoonstelling in het gemeentehuis

Vanaf 11 februari 2019 is er een nieuwe tentoonstelling van de Waterlandse Kunstkring in het gemeen...

Thema-avond Kerkplein Waterland: 'In de ziel van de politicus'

Op dinsdag 12 februari staat de avond van Kerkplein Waterland in de Lutherse Kerk in Monnickendam i...

15 gemeentes komen met enquete over verdeling sociale huurwoningen

Vijftien gemeentes in de regio’s Amstelland-Meerlanden Amsterdam en Zaanstreek-Waterland denk...

Start voorbereidingen nieuwe gemeentewerf Katwoude

Afgelopen jaar is het project Galgeriet in Monnickendam in een stroomversnelling geraakt. Gevolg is...

Jochem Schoorl winnaar Waterlandse Talentprijs

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2019 is voor de 1e keer de Waterlandse Tal...

Kerst- en nieuwjaarswensen gemeente Waterland

Na afloop van de laatste raadsvergadering van 2018 deden alle fracties en het College van de gemeen...

Milieustraat Waterland na 1 januari 2019 nog open

U kunt ook na 1 januari 2019 nog bij de milieustraat terecht met uw afval.

Scholieren geven les over vuurwerk, veiligheid en overlast

Op vrijwel alle scholen in de gemeente Waterland wordt er deze week les gegeven door scholieren zel...

Waterland zet eerste stap in voorbereiding besluit bestuurlijke toekomst

In het proces om te komen tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van gemeente Waterland is d...

Burgemeester nodigt 50 jaar gehuwden uit op gemeentehuis

Gastvrouw burgemeester Luzette Kroon verwelkomde maar liefst 23 echtparen op het gemeentehuis die i...

Lokale Omroep Landsmeer interviewt de Gedeputeerde over bestuurskracht

Net als Gemeente Waterland is Landsmeer ook aan het onderzoeken hoe ze de bestuurskracht kunnen ver...

Schone afvalinzameling in Waterland met duurzame auto's

Remondis nam onlangs twee duurzame vrachtwagens voor afvalinzameling in gebruik. Deze vervangen de ...

VOM is tegen hoogbouw op de kop van Galgeriet en stelt alternatief voor

De Vereniging Oud Monnickendam is tegen de hoogbouw op de kop van het Galgeriet, omdat je dan vanaf...

Arthur van Dijk voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) bevelen de heer Arthur Th. H. van Dijk aan als commissari...

Gemeente Waterland doet mee met actie Tel Mee Met Taal

1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Om laaggeletterdheid in de regio tegen ...

Invoering van verschillende Blauwe Zones in de binnenstad van Monnickendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland heeft een aanwijzingsbesluit g...

Meer berichten

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services