Het kloppend hart van Waterland
Live

Politiek

Wijziging verkeersveiligheid kruispunt ‘De Dollard’ Watergang

Naar aanleiding van meldingen dat de verkeersveiligheid van het kruispunt De Dollard bij Watergang ...

PVV ook in Waterland de grootste partij bij Tweede Kamerverkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 is de PVV ook in Waterland de grootste partij ...

Gemeenteraad Waterland neemt besluit over bouw nieuwe sporthal in Monnickendam

Op 16 november heeft de gemeenteraad in haar vergadering gekozen voor de bouw van een nieuwe sporth...

Sluitende begroting voor 2024 gemeente Waterland

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in geslaagd om voor 2024 ee...

Gemeente Waterland roept landelijke politici op: ‘Geld voor tunnel in Broek in Waterland!’

Het college van gemeente Waterland roept landelijke politici op om duidelijk te zijn over het Rijks...

Uitkomsten enquête ‘Denk mee over de toekomst van kerken’

Van 1 augustus tot 30 september heeft er een enquête online gestaan voor inwoners van de gemeente ...

Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor bouwen in werking. Dit be...

Controle hondenbelasting in Waterland

In de week van maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober 2023 vindt er een controle hondenbelasting plaats.

Nieuw in gemeente Waterland: registratieplicht voor toeristische verhuur

In gemeente Waterland is de vraag naar woningen groot. Tegelijkertijd is de toeristische verhuur va...

Gemeente Waterland verzoekt Vervoerregio Amsterdam om strengere aanpak EBS vanwege bus uitval

Lijnbus 315 rijdt van Amsterdam Noord via Broek in Waterland en Monnickendam naar Marken. Op dit tr...

Criteria startersleningen in gemeente Waterland verruimd

Sinds januari 2022 zijn er in gemeente Waterland startersleningen beschikbaar. Deze startersleninge...

Bomen gekapt sportpark Markgouw

Afgelopen maandag zijn er aantal grote populieren gekapt op het sportpark Markgouw in Monnickendam....

Nieuwe data inloopspreekuur wethouders gemeente Waterland

Op dinsdag 12 september vindt het eerste inloopspreekuur van wethouders na het zomerreces plaats. I...

Locoburgemeester Van de Weijenberg reikt onderscheiding uit aan redder Jan Keizer

Tot zijn grote verrassing ontving Kan Keizer uit Volendam woensdag 26 juli een onderscheiding voor ...

Gemeente Waterland vraagt om ondergrondse alternatieven voor uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Vanwege het waardevolle en karakteristieke landschap van onze gemeente, heeft gemeente Waterland he...

Denk mee over de toekomst van Waterlandse kerken

Naar verwachting verliest 30 tot 70 procent van de Nederlandse kerkgebouwen de komende jaren zijn f...

G'oud bekrachtigt samenwerking

Het samenwerkingsprogramma G’oud is opgezet met de ambitie dat ouderen in onze regio een goed lev...

Nieuw parkeerbeleid voor binnenstad Monnickendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft nieuw parkeerbeleid voor de...

Gemeenteraad Waterland kan kiezen uit vier varianten voor nieuwe sporthal in Monnickendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waterland heeft op dinsdag 4 juli het raadv...

Gemeente Waterland sluit jaarrekening 2022 positief af

Wethouder Financiën, Roland Wolters: “2022 was een bijzonder jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde...

PIM spreekt met wethouder Van Nieuwkerk over voortgang Galgeriet

Begin januari 2023 heeft wethouder Van Nieuwkerk het startschot gegeven voor het bouwrijp maken van...

Waterland gastvrouw van jaarlijkse regionale Veteranendag

Vorig jaar was de veteranenbijeenkomst georganiseerd door gemeente Edam-Volendam in het Fort Edam e...

Intentieovereenkomst zorgwooneenheden locatie Galgeriet ondertekend

Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Stichting Philadelphia en...

Burgemeester Van der Weele ontvangt 50 jaar gehuwden

Vrijdag 2 juni was er in het gemeentehuis van Waterland een bijeenkomst voor Waterlandse koppels di...

Omwonenden en sportverenigingen Sportpark Markgouw nemen kijkje bij opvanglocatie op het handbalterrein

De afgelopen maanden is er op het handbalterrein hard gewerkt om de opvanglocatie voor de Oekraïen...

Nieuwe woonruimteverdeling in Waterland: 30% sociaal, 30% betaalbaar en 40% vrije sector

De vraag naar betaalbare woningen is groot, ook in Waterland. Daarom heeft het college van Waterlan...

Raadsleden krijgen brochure 'Verduurzaming Monumentale objecten' aangeboden

Donderdagavond 11 mei 2023 kon bij agendapunt 9 ingesproken worden over niet-geagendeerde onderwerp...

Intentieovereenkomst ‘Integrale samenwerking cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit’ getekend door politie en burgemeesters

Eind april hebben politie Purmerend en de burgemeesters van de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam...

Negen Koninklijke onderscheidingen in gemeente Waterland

Op de dag van de Lintjesregen 26 april 2023 heeft burgemeester Marian van der Weele van de gemeente...

Echtpaar Klok-Kamminga zestig jaar getrouwd

Op 18 april 2023 is het 60 jaar geleden dat de heer G. Klok en mevrouw S. Klok-Kamminga voor de wet...

Meer berichten

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services