Het kloppend hart van Waterland
Live

Over Omroep PIM

Gepubliceerd: Dinsdag 23 mei 2017 01:06

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is opgericht conform de regelgeving die het Commissariaat van de Media stelt aan een Lokale Publieke Mediadienst. Een stichting zonder winstoogmerk, waarin statutair is vastgelegd, dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het dienen van onze Publieke taak.

Het bestuur bestaat uit: Patty de Jong(voorzitter/secretaris), Jeroen Kistemaker (hoofdredacteur), Wouter Terpstra  (penningmeester), Williejan Buter (adviseur).

Hans Combee is Hoofd Techniek. Erelid van de stichting is Pim Mensen. Stichting PIM is licentiehouder van de publieke media-instelling Omroep PIM.  Het Commissariaat voor de Media heeft Omroep PIM tot 11 december 2022 als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Waterland aangewezen.

Omdat Omroep PIM een publieke mediadienst verzorgt, is er een toezichthouder aangesteld die toeziet op het programmabeleid van PIM. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan oftewel afgekort een PBO, is een onafhankelijk en controlerend orgaan, dat toeziet op alle wettelijke voorschriften die gelden voor een Publieke mediadienst, en waaraan de Stichting PIM het programmabeleid van Omroep PIM dient voor te leggen, en is samengesteld uit personen die verschillende lagen van de Waterlandse gemeenschap vertegenwoordigen.

De volgende personen vertegenwoordigen de PBO van stichting PIM:
Voorzitter: Frank van der Streek
Leden: Anja Walter - Werkgevers en Sport en Recreatie
Bas van Baarsen - Werkgevers
Henk Zeeman - Maatschappelijke zorg en welzijn, Cultuur en Kunst, Sport en Recreatie
Ilse Raasing - Onderwijs, Kinderopvang en Educatie
Janyar Zakholi - Etnische en culturele minderheden
Jeroen Kistemaker - Maatschappelijke zorg en welzijn
Frank van der Streek - Kerkgenootschappen en Genootschappen op geestelijke grondslag

Klachten

Heeft u een klacht m.b.t. een uitzending of over onze programmering, dan kunt u in eerste instantie uw klacht voorleggen aan onze hoofdredacteur via redactie@omroep-pim.nl. Voelt u zich niet gehoord met uw klacht, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan ons Programmabeleidbepalend Orgaan, het PBO, t.a.v. Frank van der Streek, e-mail pbo@omroep-pim.nl

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services