Het kloppend hart van Waterland
Live

Over Omroep PIM

Gepubliceerd: Dinsdag 23 mei 2017 01:06

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is opgericht conform de regelgeving die het Commissariaat van de Media stelt aan een Lokale Publieke Mediadienst. Een stichting zonder winstoogmerk, waarin statutair is vastgelegd, dat alle inkomsten aangewend dienen te worden voor het dienen van onze Publieke taak.

Het bestuur bestaat uit: Patty de Jong(voorzitter/secretaris), Jeroen Kistemaker (hoofdredacteur), Wouter Terpstra  (penningmeester), Williejan Buter (adviseur).

Hans Combee is Hoofd Techniek. Erelid van de stichting is Pim Mensen. Stichting PIM is licentiehouder van de publieke media-instelling Omroep PIM.  Het Commissariaat voor de Media heeft Omroep PIM tot 11 december 2022 als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Waterland aangewezen.

Omdat Omroep PIM een publieke mediadienst verzorgt, is er een toezichthouder aangesteld die toeziet op het programmabeleid van PIM. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan oftewel afgekort een PBO, is een onafhankelijk en controlerend orgaan, dat toeziet op alle wettelijke voorschriften die gelden voor een Publieke mediadienst, en waaraan de Stichting PIM het programmabeleid van Omroep PIM dient voor te leggen, en is samengesteld uit personen die verschillende lagen van de Waterlandse gemeenschap vertegenwoordigen.

De volgende personen vertegenwoordigen de PBO van stichting PIM:
Voorzitter: Jeroen Kistemaker- hoofd redactie Omroep PIM.
Leden: Bas van Baarsen, voorzitter Ondernemersvereniging Waterland; Frank van de Streek, voorzitter Raad van Kerken Monnickendam; Ilse Raasing, directeur Stichting Kinderopvang Waterland; Henk Zeeman, voorzitter Eilandraad Marken; Fouad Bajari, cameraman bij Omroep PIM.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services