Het kloppend hart van Waterland
Live

Gemeente Waterland sluit jaarrekening 2022 positief af

Gepubliceerd: Woensdag 05 juli 2023 19:14

Gemeente Waterland sluit jaarrekening 2022 positief af

Wethouder Financiën, Roland Wolters: “2022 was een bijzonder jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een hoge inflatie met forse prijsstijgingen en hoge rentes. Dit voelden we allemaal. Met compenserende maatregelen steunden we onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Ook vonden Oekraïense vluchtelingen onderdak in onze gemeente. Daarnaast hebben we, ondanks alle uitdagingen in 2022, gewerkt aan de doelen uit het collegeprogramma.”

Oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne zorgde voor een grote stroom vluchtelingen naar Nederland. In relatief korte tijd zijn we er met behulp van onze inwoners in geslaagd om een groot aantal opvangplekken te realiseren. Het Rijk compenseerde voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Wel heeft het, in de toch al krappe arbeidsmarkt, veel ambtelijke inspanning gevraagd. De oorlog zorgde ook voor hoge energieprijzen. Om de lasten voor de meest kwetsbaren in onze samenleving te verlagen, werd de energietoeslag ingezet. Hiervoor zijn we door het Rijk deels gecompenseerd.

Collegeprogramma ‘Waterland: Vrij. Sociaal. Groen’
In 2022 zijn we met de ondertekening van de verkoopovereenkomst weer een stapje dichterbij de realisatie van project Het Galgeriet gekomen. Ook op andere locaties is hard gewerkt, zoals de nieuwbouw en verbouw van scholen in Waterland. Het duurzaamheidsfonds werd in 2022 voortgezet en verkeersproblemen werden in verschillende kernen van Waterland aangepakt. Er werd binnen de gemeentelijke organisatie hard gewerkt aan de uitvoering van strategische plannen. Dit wordt voortgezet in 2023 en de jaren daarna. De ambtelijke organisatie heeft verder gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet.

Vaststelling jaarrekening
In jaarrekening 2022 lees je uitgebreid wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Dinsdag 4 juli heeft de gemeenteraad de jaarrekening in de openbare raadsvergadering vastgesteld.

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services