Het kloppend hart van Waterland
Live

Redelijke opkomst bij discussieavond bestuurlijke toekomst in Monnickendam

Gepubliceerd: Woensdag 22 mei 2019 16:03

Redelijke opkomst bij discussieavond bestuurlijke toekomst in Monnickendam

In de ronde langs de kernen van Waterland was op 20 mei Monnickendam aan de beurt met inwoners uit Monnickendam, Katwoude, Overleek en de Purmer. De zaal was goed deels gevuld.

Om bewoners te betrekken in de vraag hoe de bestuurskracht van Waterland versterkt kan worden heeft in deze fase de gemeente discussieavonden in de kernen georganiseerd. Fase 1 ging om het vergaren van opinies/argumenten voor en tegen maximale zelfstandigheid en voor en tegen bestuurlijke samenwerking (fusie met een of meer omliggende gemeenten). Fase 2 waren de gesprekken met de omliggende gemeenten en fase 3 zijn deze discussieavonden in de kernen. Vorige week was het in Zuiderwoude voor de inwoners van Zuiderwoude en Uitdam. Zie het verslag op Omroep PIM.

Daar waren ook mensen bij die kritisch waren op het proces. Ook in de raadsvergadering van 16 mei waren kritische geluiden te horen, door inspreker Rob van Duuren met Herman Volkers. Veel mensen leek het dat er werd aangestuurd op fusie. Wethouder Ton van Nieuwkerk heeft daarom wat meer uitgelegd over waarom versterking van de bestuurskracht nodig is en waarom deze avonden zijn georganiseerd. En op de laatste vraag van de avond die de bewoners kregen voorgeschoteld was ook een antwoord bijgekomen: er is meer informatie nodig. Daarover zo meer.

Berend Homan van de stadsraad heette iedereen welkom. Ton van Nieuwkerk vertelde ook dat er nieuwe ontwikkelingen waren in Landsmeer. De gemeenteraad kiest donderdag 23 mei en zij zijn nu ook niet meer tegen ambtelijke fusie. Zo blijven de variabelen zich uitbreiden, maar Waterland wil vooral zelf beslissen wat ze willen. De provincie leek zich vorig jaar vooral in te zetten op fuserende gemeenten maar heeft het dwingende nu achterwege gelaten (voortschrijdend inzicht). Het staat Waterland dus vrij om alle opties goed af te wegen. De wethouder legde uit dat de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie een reden is voor deze discussies. Er zijn minder ambtenaren (de arbeidsmarkt trekt, vooral uit grotere gemeenten) dus het wordt lastiger bij ziekte en vakantie om elkaar te vervangen en nu zijn ook er diverse ambtenaren die meerdere portefeuilles beheren. Zonder de juiste ambtenarencapaciteit is het moeilijk om bijvoorbeeld de doelstellingen in de zorg uit te voeren. Een ander belangrijk punt is de energietransitie, de huizen die van het gas af moeten. De te bouwen huizen op het Galgeriet worden voorzien van energie uit oppervlaktewater en dit zou ook voor de rest van Waterland kunnen. Dat is ook winstgevend, maar moeten we dit als gemeente zelf doen en willen we dat wel?

Dries Bartelink van de Argumentenfabriek vertelde over het proces van de avond met de vragen die plenair worden gesteld en met de mobiele telefoon worden beantwoord. En vervolgens worden aan zes tafels gesprekken gevoerd met elkaar aan de hand van de argumentenkaarten.

Een vraag uit de zaal ging over het proces. Waarom niet eerst kijken waar we nu staan, waar willen we naar toe, hoe gaan we dat bereiken en wat is daarvoor nodig, hoe richt je het in.

Dries legde uit dat daar niet voor is gekozen. Als je geen voorkeur hebt bij een vraag dan hoef je niet te reageren. Maar dat leidt wellicht tot een vreemde conclusie achteraf, maar daar wordt rekening mee gehouden.

De mensen konden kiezen of ze bij een tafel voor fusie of voor zelfstandigheid wilden discussiëren. Dat duurde circa een uur. Daarna kwam iedereen terug in de zaal.

Aandachtspunten waar mensen mee kwamen:
- Goede bereikbaarheid gemeentehuis voor ouderen en minder bedeelden.
- Behouden van eigen identiteit, invloed kernraden, korte lijntjes met het gemeentebestuur en het landelijke, groene karakter.
- Het besluit moet breed gedragen zijn.
- Kleinschaligheid omarmen.
Er kan ook gestemd worden via de gemeente website.

Uiteindelijk kon iedereen na deze uitleg en discussies stemmen of ze voor zelfstandigheid of voor fusie zijn. Of dat ze nog geen idee hebben of meer informatie nodig hebben om te kunnen beslissen. 58% is voor zelfstandigheid, 25% voor fusie.

Maar zoals iemand opmerkte: “Hier in de zaal is slechts vier promille aanwezig. Hoe bereikt de gemeente meer inwoners?” Een belangrijk punt ook voor Herman Volkers, maar zeker ook voor de wethouder.

De volgende discussieavond is 22 mei op Marken.

U kunt kijken naar ons verslag van de discussiebijeenkomst in Monnickendam op 22 mei om 17.00, 19.00 en 22.00 uur. En op donderdag 23 mei om 11.00 uur, 13.00 uur, 17.00, 19.00 en 22.00 uur. Verder is het verslag natuurlijk te bekijken op onze website onder Uitzending Gemist en op onze Facebook- en Youtube-pagina.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services