Het kloppend hart van Waterland
Live

Eerste discussiebijeenkomst over bestuurlijke toekomst Waterland in Zuiderwoude

Gepubliceerd: Zaterdag 18 mei 2019 12:49

Eerste discussiebijeenkomst over bestuurlijke toekomst Waterland in Zuiderwoude

Foto: Omroep PIM

Maandag 13 mei begon in Zuiderwoude de start van de debatten in de kernen over de bestuurlijke toekomst in Waterland. Na een lang proces waarbij Waterland nu in fase 3 is beland, is nu de burger aan zet. De eerste discussieavond werd georganiseerd in Zuiderwoude.

In fase 1 zijn argumenten verzameld in een sessie met een geselecteerde groep inwoners. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een zogenaamde argumentenkaart die aangeeft wat de voor- en nadelen zijn van de twee opties die voorliggen, nl. zelfstandig blijven of bestuurlijk fuseren. Ambtelijk fuseren is geen optie meer. In fase 2 heeft de gemeente Waterland namelijk een rondje langs de omliggende gemeenten gemaakt. Uit die inventarisatie bleek dat zij niet ambtelijk willen fuseren, vandaar dat de wethouder Ton van Nieuwkerk dit als optie heeft af geserveerd als mogelijkheid.


 
Ton van Nieuwkerk wenst graag een gedragen besluit en deze sessie moet de burger actief laten meedenken. De opkomst was met een groep van circa 25 bewoners uit Zuiderwoude en Uitdam echter beperkt. Uiteraard waren de politici wel massaal aanwezig. De avond verliep met een welkom door Frits Philips (Dorpsraad Zuiderwoude) en Ton van Nieuwkerk die aangaf dat de (duo)raadsleden niet werden geacht mee te discussiëren, maar vooral te luisteren. Vervolgens gaf hij het woord aan Dries Bartelink. Hij is medewerker van de Argumentenfabriek die het hele proces begeleidt en zo ook deze avond. Hij heeft een toelichting gegeven op de argumentenkaart. Vervolgens werd er een aantal vragen/stellingen voorgelegd aan de bewoners die met hun smartphone konden stemmen. Daarna zijn de aanwezigen in vier groepen uiteengegaan om zelf aan de slag te gaan onder begeleiding van een medewerker van de gemeente. Iedereen werd gevraagd zijn mening te geven over de voor- en nadelen van zowel een bestuurlijke fusie als van maximale zelfstandigheid aan de hand van de argumenten op de kaart, door middel van het toekennen van punten. Dit leidde wel tot enig gepuzzel en verschillende reacties achteraf waren dat het idee werd gegeven dat er vooraf in een bepaalde richting werd voorgesorteerd. Ook is er nog veel onzekerheid over een aantal zaken die afhangen van met welke gemeente gefuseerd wordt.De reacties waren achteraf ook niet eensluidend positief zeker ook door de complexiteit van het vraagstuk. Men gaf ook aan dat deze ene sessie niet voldoende is voor een gewogen antwoord. Het is de vraag in hoeverre deze aanpak nog wordt aangepast bij de volgende bijeenkomsten. Uiteindelijk werd per groep een terugkoppeling gegeven. Veel gaven aan dat vooral de natuur en culturele identiteit belangrijk zijn.

De sessie eindigde met een uitvraag naar de wenselijkheid van fuseren, waarbij 60% voor zelfstandigheid is.Op de website (www.waterland.nl/toekomst) van gemeente Waterland staan de argumentenkaarten en de data van de volgende bijeenkomsten in de kernen. De eerstvolgende discussiebijeenkomsten zijn op maandag 20 mei in het gemeentehuis van Monnickendam, en woensdag 22 mei in Het Trefpunt op Marken.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services