Het kloppend hart van Waterland
Live

Zuiderwoude strijdt voor behoud 28 populieren

Maandag 26 januari 2015 18:01

Zuiderwoude strijdt voor behoud 28 populieren

Toen de bewoners van Zuiderwoude een aantal dagen geleden een brief van het Hoogheemraadschap in de bus vonden waarin werd aangekondigd dat de 28 populieren van de gezichtsbepalende bomenrij in Zuiderwoude gekapt zouden worden, besloot Jasper van Schaaik hiertegen in protest te gaan.

<p>In de brief van het Hoogheemraadschap aan alle bewoners van Zuiderwoude wordt gesteld:<br> 1. dat de bomen bij harde wind (dode) takken verliezen en daarom een gevaar vormen voor het verkeer en de omgeving;<br> 2. dat sommige bomen op omvallen staan;<br> 3. dat de veiligheid van de weggebruikers de verantwoordelijkheid is van het hoogheemraadschap;<br> 4. dat de kap van deze bomen DUS onvermijdelijk is;<br> 5. dat daarom tot de kap is besloten.</p> <p>Jasper van Schaaik las deze argumenten, miste de duidelijke onderbouwing van deze stellingen, en besloot actie te ondernemen. "De bomen staan al tientallen jaren en vormen de monumentale entree van Zuiderwoude. Zij zijn een hoofdbestanddeel van de landschappelijke schoonheid van het dorp dat van verre herkenbaar is aan de bomen in de nabijheid van het kerkje. Het zou buitengewoon treurig zijn als deze lichtvaardig werden gekapt, zonder inspraak van omwonenden." Al snel kreeg hij bijval van veel bewoners van Zuiderwoude, en liet hij een gespecialiseerd advocaat een brief laten opstellen aan gemeente en Hoogheemraadschap.</p> <p>Ook de landelijke media pakte het nieuws op, en zelfs het SBS nieuwsprogramma Hart van Nederland kwam langs in Zuiderwoude om ter plekke te komen kijken naar de ophef in het Waterlandse dorp. Wethouder Laura Bromet vertelde voor de camera van Hart van Nederland dat de bomenkap zou worden opgeschort totdat de bewoners van Zuiderwoude een boomtechnisch onderzoek hadden kunnen laten uitvoeren. Waarop het Hoogheemraadschap meteen reageerde dat het opschorten geenszins betekende dat er niet gekapt zou gaan worden.</p> <p>Daarop besloten de inwoners te gaan inspreken op de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Het betoog van Jasper van Schaaik werd ondersteund door de aanwezigheid van vele inwoners van Zuiderwoude, waaronder een groep met een groot spandoek bewapende kinderen. In een gesprek tussen de bewoners, de gemeente en het Hoogheemraadschap op de ochtend van de raadsvergadering, was echter al besloten om te wachten op de uitslag van het onderzoek. Dat onderzoek zal moeten uitwijzen of het kappen van de bomen echt noodzakelijk is.</p> <p> </p>

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services