Het kloppend hart van Waterland
Live

Woningbouw Sportpark Marken weer een stap dichterbij

Gepubliceerd: Dinsdag 07 december 2021 11:51

Woningbouw Sportpark Marken weer een stap dichterbij

Foto: CDA Waterland

Op Marken zijn al tientallen jaren te weinig nieuwe woningen gebouwd. Voor de leefbaarheid, het behoud van voorzieningen en de toekomst van Marken is woningbouw dringend noodzakelijk.

Om woningbouw op Marken een impuls te geven, presenteerden de CDA Waterland raadsleden Jelle Kaars en Jacob van Altena in 2016 het plan ‘Wonen op Marken’. Dit plan sloot aan bij de visie van de Eilandraad. Voor woningbouw op het voormalige B- en C-veld van de sportvereniging Marken en een strook langs de Kruisbaakweg bleek een groot draagvlak aanwezig. De raad stemde in met het plan ‘Wonen op Marken’.

Na zijn aantreden als wethouder Ruimtelijke Ordening in 2017 heeft Jelle Kaars er hard aan getrokken om de woningbouw op Marken van de grond te tillen. Het plan is verder uitgewerkt na groen licht van de provincie Noord-Holland, het afsluiten van een realisatieovereenkomst met HSB en intensief overleg met Rijkswaterstaat en belanghebbenden. Het resultaat is het Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Sportcomplex Marken. Dit plan voorziet in de realisatie van 100 woningen met een accent op starters, jongeren en ouderen.

Op 16 december 2021 komt het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming in de gemeenteraad aan de orde. Aansluitend wordt het plan ter inzage gelegd. De fractie van het CDA Waterland zal van harte instemmen met dit bestemmingsplan. De woningen zullen waterbestendig en duurzaam worden gebouwd. Na de realisatie zal Marken twee karakteristieke en toekomstbestendige nieuwe werven rijker zijn.

Bron: CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services