Het kloppend hart van Waterland
Live

Werkaanpak aanleg broeihopen op Marken

Gepubliceerd: Vrijdag 09 april 2021 18:30

Werkaanpak aanleg broeihopen op Marken

Foto: Pieter Pereboom

In totaal worden in Waterland-Oost in week 15, van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april aanstaande 30 broeihopen aangelegd. Op Marken geschiedt dit maandag 12 of dinsdag 13 april 2021.

Aanleg van broeihopen
In Nederland is 95% van de ringslangen geboren in aangelegde broeihopen. Deze hopen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Van groot belang is dat het materiaal voldoende los is, zodat een ringslangvrouwtje er gemakkelijk in kan kruipen. De eitjes worden zowel in de rand als in het midden afgezet. De temperatuur in de hoop dient constant rond de 25 tot 30°C te zijn en de hoop moet voldoende vochtig zijn. Mest, takkenhaksel, maaisel/ bladeren in de verhouding 1/3: 1/3: 1/3 is een geschikt substraat. De mest is afkomstig van paardenboeren in Waterland.

Uit recent onderzoek komt naar voren dat de temperatuur in de broeihopen van de ringslangeieren erg belangrijk is voor de gezondheid van de jonge slangen: Lage temperaturen leveren 'kneusjes' op. Na 1 jaar is een broeihoop "uitgewerkt". Er dient dus jaarlijks opnieuw broei in de hopen te worden gebracht. Aangezien ringslangen geschikte eiafzetplaatsen gedurende lange tijd blijven bezoeken, dienen goede broeihopen op dezelfde plaats gehandhaafd te blijven. De aanleg van broeihopen geschiedt tussen eind maart en midden april. Het daaropvolgende najaar vindt monitoring van de hopen plaats en bij voorkeur in de herfstvakantie zodat ook kinderen mee kunnen met zoeken naar de uitgekomen eieren.

Bij de keuze voor de plek van de hopen kiezen we plekken uit waar regelmatig slangen worden waargenomen en plekken die afgelopen jaren succesvol zijn gebleken. Slangen komen namelijk terug op de plek waar het voorgaand jaar is afgezet. Beschutting in de omgeving is van belang. Geschikte locaties zijn langs ruigtevegetaties, op open basaltblokken en langs de oever. Plekken zijn goed bereikbaar is voor het transport van de benodigde materialen en de monitoring. Een plek nabij het water is gunstig voor het bevochtigen van de hoop. Een goede standaard-broeihoop is: 1,5 x 1,5 x 1,5 (hoog). Hiervoor is 3 m3 materiaal nodig. Onder in de hoop brengen we 5 flinke takken aan die voldoende structuur bieden voor de slang om erin te kruipen. Hierop brengen we een mengsel aan van blad, takkenhaksel en maaisel dat vers en voldoende vochtig is. Het geheel dekken daarna we af met riet tegen uitdroging.

Bron: Fred Haaijen

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services