Het kloppend hart van Waterland
Live

Wateroverlast in Waterland vanwege hoge waterstand

Gepubliceerd: Dinsdag 02 januari 2024 15:41

Wateroverlast in Waterland vanwege hoge waterstand

Foto: Omroep PIM

Al geruime tijd hanteert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier alarmfase 1 vanwege de hoge waterstand in het IJsselmeergebied. Ook in Waterland zijn hiervan de gevolgen zichtbaar. Zo is recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam afgesloten, is een weiland bij De Nes ondergelopen, en worden er op verschillende plekken zandzakken neergelegd.

Op 21 december liet het Hoogheemraadschap al weten dat het vele smeltwater dat via de Rijn en IJssel in het IJsselmeer terecht is gekomen, zorgt voor een verhoogde waterstand op het meer. Rijkswaterstaat kon toen door storm Pia en de windrichting van de afgelopen dagen, het IJsselmeerwater niet spuien op de Waddenzee. Door het hoge water van ruim 40 cm boven NAP is er toen opgeschaald naar alarmfase 1 en werden ook langs het IJsselmeer de dijken goed in de gaten gehouden.

Als de waterstand op het IJsselmeer boven de 40 cm boven NAP uitkomt, worden er door het Hoogheemraadschap bepaalde acties in gang gezet, bijvoorbeeld het sluiten van stormdeuren en het (gericht) lopen van dijkinspecties. Uit de extra inspectierondes zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

HHNK: "We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. Uit de dijkinspecties volgen geen bijzonderheden. Onze dijken liggen er goed bij. We blijven ze wel in de gaten houden want de waterstanden zijn nog steeds zeer hoog. Door windeffecten kan dit in deze situatie lokaal snel tot zeer hoge waterstanden leiden. Wateroverlast op de buitendijkse gebieden is dus nog steeds mogelijk. Het dringende advies om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid blijft bestaan."

Bron: HHNK

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services