Het kloppend hart van Waterland
Live

Waterland volgt richtlijnen KNVB en RIVM over kunstgrasvelden

Gepubliceerd: Zaterdag 15 oktober 2016 13:01

Door de uitzending van het programma Zembla van 5 oktober 2016 zijn afgelopen week vele vragen en zorgen gerezen over de mogelijke gezondheidsrisico´s van het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden voor gebruikers. Ook de gemeente Waterland heeft vier kunstgrasvelden die met rubbergranulaat zijn gevuld.

De portefeuillehouder Gabriëlle Bekhuis deelt de zorgen over de gezondheidsrisico´s. “Ik deel die ongerustheid ook. Duidelijk is dat er nader onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat”. Direct na de uitzending heeft de gemeente contact gezocht met de besturen van voetbalclubs en de beschikbare verklaring van het RIVM met hen gedeeld. Vervolgens is er op 12 oktober een overleg geweest met de voetbalbesturen. Er kwamen veel vragen en zorgen naar voren. Duidelijk is dat er nader onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat”.

Onderzoek
Het RIVM (Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu) heeft van minister Schippers de opdracht gekregen om met spoed extra onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico´s van het rubbergranulaat. Dit betreft een technisch literatuuronderzoek en een representatief onderzoek waarbij 50 tot 100 velden actief worden bemonsterd. De concentraties van de PAKs (polycyclische aromatische koolstoffen) en het effect van de stoffen worden onderzocht. De onderzoeksresultaten worden eind 2016 verwacht. Ook wordt door de Europese Commissie aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de samenstelling van het rubbergranulaat. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in februari 2017. Tevens is het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA (BuRO) gevraagd een rol in dit onderzoek te spelen. De verwachting is dat voor het einde van het jaar de resultaten van dit onderzoek beschikbaar komen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt besloten over eventueel verder te nemen stappen.

Standpunt gemeente Waterland
Het RIVM geeft aan dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid en dat er nu geen reden is om te stoppen met sporten op deze velden. Zowel het Ministerie, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) als de KNVB hanteren hetzelfde standpunt in. Gemeente Waterland volgt deze lijn en wacht het aanvullende onderzoek af. Als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er onacceptabele gezondheidsrisico's zijn dan wil de gemeente direct passende maatregelen nemen. Om hier alvast op voorbereid te zijn, laat de gemeente onderzoeken wat het kost als het rubbergranulaat vervangen moet worden door alternatieve bedekking.

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services