Het kloppend hart van Waterland
Live

Voortgang ontwikkeling woningbouw terrein S.V. Marken

Gepubliceerd: Woensdag 26 juli 2023 11:06

Voortgang ontwikkeling woningbouw terrein S.V. Marken

Foto: Kwaliteitsteam Ontwikkeling Marken

Nabij de Sportvereniging Marken worden komende jaren twee nieuwe werven gerealiseerd. Met duurzame en betaalbare woningen voor elke doelgroep. Doel is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van het eiland. In een nieuwsbrief werd de voortgang met de inwoners gedeeld.

Aanvraag omgevingsvergunning

De afgelopen maanden is men druk bezig geweest met de verdere planontwikkeling van het bouwplan. Met name heeft men zich gericht op de uitwerking van de woningontwerpen samen met adviseurs. In het bouwplan is een grote diversiteit opgenomen van woningtypen voor alle doelgroepen. Het uitwerken van de woningontwerpen – met alle eisen van dien – is een tijdrovende klus.

Inmiddels is men zover gevorderd dat ze het zo goed als gereed hebben voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat de omgevingsvergunning medio november kan worden aangevraagd.

Naar verwachting zal het vergunningstraject een half jaar in beslag nemen. Als de omgevingsvergunning is goedgekeurd betekent dit dat de plannen en visie voor het project in lijn liggen met de regelgeving en vereisten van de gemeente. Dit is een belangrijke mijlpaal die de weg vrijmaakt om de verkoop van de woningen te starten.

Grond bouwrijp maken
Ondertussen werkt men verder aan de voorbereidingen om de locatie bouwrijp te maken. Binnenkort kan worden gestart met het ophogen van de grond. Er dienen immers werven te worden gerealiseerd op de locatie. Om de werven te realiseren, moet het terrein opgehoogd worden met zand.

Daarna volgt een zettingsperiode zodat het zand kan zetten (inklinken) en er een draagkrachtige ondergrond ontstaat om de woningen op te bouwen. De verwachting is dat het zetten ongeveer een jaar gaat duren.

Start verkoop
Zoals de planning er nu voor staat verwacht men dan ook rond de zomer van 2024 in verkoop te kunnen gaan. De verkoop zal in verschillende fases geschieden.

Aan het eind van het jaar kan meer informatie verschaft worden over de verkoop van de woningen en tevens kan dan meer informatie verstrekt worden over de woningen die in het plan komen.

zie ook : https://www.ontwikkeling-marken.nl/

Bron: Nieuwsbrief Kwaliteitsteam Ontwikkeling Marken

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services