Het kloppend hart van Waterland
Live

Voornemen dijkversterking Monnickendam Zeedijk ter inzage

Gepubliceerd: Dinsdag 13 juni 2023 17:48

Voornemen dijkversterking Monnickendam Zeedijk ter inzage

Foto: HHNK

Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. Bij de toetsronde in 2011 zijn twee dijktrajecten van de Waterlandse Zeedijk in de omgeving van Monnickendam afgekeurd. Nader onderzoek heeft aangetoond dat het stedelijke deel van Monnickendam veilig is. Het dijktraject van de Waterlandse Zeedijk langs de Gouwzee vanaf het Mirror Paviljoen tot en met de Oosterpoel (afslag naar Uitdam) moet wel worden versterkt. Voor nu is er niets aan de hand, maar om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen moet de dijk worden versterkt.

Milieueffectrapportage en NRD
Het deel van de Waterlandse Zeedijk dat versterkt moet worden ligt naast de Gouwzee, een Natura 2000 gebied. In overleg met de provincie, bevoegd gezag voor Natura 2000 gebied, is besloten dat voor deze dijkversterking een milieueffectrapportage (MER) wordt opgesteld. Om te komen tot een MER wordt eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geschreven. In dit document wordt uitgelegd welke onderzoeken gedaan worden om uiteindelijk een MER te kunnen opstellen. Van 9 juni 2023 tot en met 20 juli 2023 ligt de NRD ter inzage, zodat de omgeving deze kan lezen en eventueel hierop kan reageren via het indienen van een zienswijze.

Kennisgeving voornemen en participatie
In de publicatietekst van de NRD is ook de nadere kennisgeving voornemen en participatie opgenomen, een verplichting vanuit de Omgevingswet. In deze kennisgeving wordt verwezen naar het communicatie- en participatieplan waarin staat beschreven hoe de omgeving in het project wordt betrokken. Ook kan de omgeving oplossingen aandragen zoals in de publicatie is aangegeven.

In de officiƫle publicatietekst kunt u lezen waar de NRD is in te zien en hoe een eventuele zienswijze kunt indienen. Ga voor informatie naar de projectwebsite.

Bron: HHNK

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services