Het kloppend hart van Waterland
Live

Verkeersveiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen

Gepubliceerd: Woensdag 13 december 2023 17:16

Verkeersveiligheidscoalitie: snel ingrijpen noodzakelijk om stijging verkeersslachtoffers te stoppen

Foto: Verkeerregio Amsterdam

De enorme stijging van het aantal verkeerslachtoffers vraagt om ingrijpen. In 2022 vielen er 745 doden, het hoogste aantal in 15 jaar. De Verkeersveiligheidscoalitie – een samenwerkingsverband die bestaat uit onder andere ANWB, Fietsersbond en de Vervoerregio Amsterdam – roept de politiek met klem op om te investeren in meer handhaving en een veilige infrastructuur. Zonder die maatregelen wordt de doelstelling om het aantal slachtoffers fors terug te dringen niet gehaald.

Veilige infrastructuur
Uit anonieme cijfers die de Vervoerregio Amsterdam ter beschikking heeft van Ambulance Amsterdam, die de regionale ambulancevoorzieningen verzorgt in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, blijkt dat er nog flink wat stappen gezet moeten worden als het gaat over het terugbrengen van het aantal verkeerslachtoffers.

Daaruit blijkt dat er twee tot wel vier keer meer verkeerslachtoffers zijn dan we tot nu toe konden zien in de cijfers. Eerdere cijfers lieten alleen de verkeersongevallen zien, geregistreerd door de politie. Nu is er ook zicht op de hoeveelheid verkeersongevallen dat is geregistreerd door de ambulance.

“Van alle verkeersdoden was 39 procent fietser en van de gewonden 70 procent. Om het aantal verkeerslachtoffers omlaag te brengen zet de Vervoerregio daarom in op het verbeteren van fietsvoorzieningen, zoals fietspaden en oversteekplaatsen. Maar daarvoor is wel een extra financiële impuls nodig.” zegt Gerard Slegers, lid van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

Handhaving
“Ongeveer 90 procent van de ongevallen in Amsterdam, onderdeel van de Vervoerregio, komt voort uit onveilig gedrag. Datzelfde geldt voor de ongevallen in de regio en daarvoor is echt meer handhaving en veilige infrastructuur nodig.” vervolgt Slegers.

Dodelijke slachtoffers onder fietsers en voetgangers vallen voornamelijk na een botsing met een auto. In Amsterdam is mede daarom de snelheidslimiet verlaagd naar 30 kilometer per uur zodat de verkeersveiligheid verbetert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan die maatregel houdt en om het goed uit te kunnen voeren in de gehele regio, is meer handhaving nodig. Zeggen ook critici.

“De Vervoerregio heeft al een aantal stappen gezet om de samenwerking met de politie op regionaal en lokaal niveau te verbeteren. We staan met elkaar in contact over de opgevoerde e-bikes en illegale fatbikes, waarover we een brief samen met veel andere gemeenten aan de minister hebben gestuurd. Helaas zien we dat de capaciteit bij handhaving gering is en dat blijft een obstakel. Juist daarom ondersteunen we deze oproep van de Verkeersveiligheidscoalitie.” aldus Slegers.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
In 2019 heeft het kabinet 500 miljoen euro neergelegd voor de verbetering van infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren. Inmiddels is er ruim 200 miljoen euro verdeeld in het land, waarvan 10 miljoen euro aan de gemeenten van de Vervoerregio is toegekend. De Vervoerregio heeft dit bedrag met een eigen bijdrage nog eens verdubbeld. “Een stap in de goede richting, maar onvoldoende om het tij te keren. Er is nog geen sprake van een daling in het aantal verkeerslachtoffers. Een trendbreuk is zeker mogelijk, maar daarvoor is dan wel een extra financiële impuls nodig. Vandaar onze steun aan het appèl van deze coalitie” eindigt Slegers.

Bron: Veiligheidsregio Amsterdam

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services