Het kloppend hart van Waterland
Live

Vergroening verstevigde dijk Uitdam

Gepubliceerd: Zondag 17 september 2023 19:46

Vergroening verstevigde dijk Uitdam

Om te bekijken hoe de verstevigde dijk bij Uitdam op den duur toch groen kan worden, is er een pilot gestart door verschillende proefvakken in te zaaien en te bekijken wat er het beste werkt.

Al jaren wordt er over de dijk gesproken. Alle betrokkenen onderschrijven de noodzaak om de dijk te verstevigen maar er is geen overeenstemming tussen bewoners en HHNK over de ‘groene dijk’. HHNK is bezig met versteviging door middel van een damwand in de dijk en een basaltonnen versteviging aan de buitenrand. Hierdoor verliest de dijk de groene aanblik met gras en bloemen. Om de bewoners tegemoet te komen is HHNK twee jaar geleden gestart met een proef. Ze hebben een deel buiten het dorp met verschillende vakken ingedeeld en daar gezaaid. De vierde en laatste monitoring van deze vakken vond op maandag 11 september plaats.

Projectleider Paul Boersma vertelt dat er na deze monitoring met alle betrokkenen zoals inwoners, HHNK, Provincie wordt overlegd en erna besloten wat er verder gaat gebeuren. Cyril Liebrand, ecoloog legt uit ze 41 soorten zaden hebben geplant gemengd met teelaarde. De zaden zijn een mengsel van grassoorten en kruiden. Er is ook een vak bij zaden. De andere vakken zijn ingedeeld in een hoog, laag en middenproefvak, zodat ze goed kunnen zien hoe en waar de inzaaiing heeft gewerkt. De proefvakken aan de waterkant doen het beter dan hogerop de dijk.

Over de planning schat Boersma in dat er ongeveer in 2026-2027 wordt ingezaaid en daarna komt er nog een pilot over de vegetatie dat vijf jaar wordt gevolgd. Ineke Hoekman van de dorpsraad vertelt dat de pilot stilligt tot de dijk echt af is en ingezaaid kan worden. Er is vertraging van twee jaar opgetreden.

De bewoners van Uitdam moeten dus voorlopig nog wachten op het eindresultaat maar hun veerkracht toont zich in het zaaien van bloemzaden aan de binnenkant van de dijk.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services