Het kloppend hart van Waterland
Live

Uitwerking varianten nodig om te bepalen of onderdoorgang Broek in Waterland haalbaar is

Gepubliceerd: Vrijdag 10 juni 2022 09:54

Uitwerking varianten nodig om te bepalen of onderdoorgang Broek in Waterland haalbaar is

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan een studie naar de eventuele aanleg van een onderdoorgang in de N247. Eind vorig jaar hebben direct aanwonenden 2 subvarianten aangedragen. Het uitwerken van deze nieuwe varianten kostte meer tijd, waardoor de studie langer duurt dan gepland. Eén van de subvarianten van bewoners wordt toegevoegd aan de vervolgstudie.

De tussenresultaten, die op 6 juli tijdens een bijeenkomst worden gepresenteerd, laten zien dat de ruimtelijk inpassing een uitdaging blijft. Ook zetten de huidige ontwikkelingen met stijgende kosten de haalbaarheid onder druk. De provincie heeft op advies van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn, besloten deze studie wel af te maken.

De studie levert geen voorkeursoplossing op, maar wel een vergelijking van alle 4 de varianten op basis waarvan de provincie met de partners in gesprek gaat. Meer over vervolgstudie is te lezen op de projectpagina onderdoorgang N247 Broek in Waterland.

Samenwerking
Alle belangstellenden worden regelmatig over de voortgang van de vervolgstudie op de hoogte gehouden via bijeenkomsten, de projectwebsite van de provincie en de speciale samenwerkingswebsite waar documenten worden gedeeld en waar ruimte is voor discussie. In de regio Waterland leeft al jaren de wens om het doorgaande verkeer op de provinciale weg N247 ondergronds het dorpshart te laten passeren.

De provincie werkt aan verschillende projecten om de bereikbaarheid van de regio Waterland te verbeteren. Eén van die projecten richt zich specifiek op de manier waarop de provinciale weg N247 het dorp Broek in Waterland doorkruist. Op initiatief van de dorpsraad van Broek in Waterland en bewoners wordt daarbij in co-creatie gekeken naar ondergrondse oplossingen. Ga voor meer informatie naar de projectsite Bereikbaarheid Waterland.

Bron: Provincie Noord-Holland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services