Het kloppend hart van Waterland
Live

Uitkomsten enquête ‘Denk mee over de toekomst van kerken’

Gepubliceerd: Vrijdag 03 november 2023 17:04

Uitkomsten enquête ‘Denk mee over de toekomst van kerken’

Foto: Gemeente Waterland

Van 1 augustus tot 30 september heeft er een enquête online gestaan voor inwoners van de gemeente Waterland. De vraag was welke waarden zij hechten aan het behoud en het gebruik van kerkgebouwen. Hoe vaak komen Waterlanders in een kerk, en als ze in een kerk komen, om welke reden dan? En stel dat een kerk leeg komt te staan, wat zou dan een passende nieuwe invulling zijn voor een kerkgebouw? Moet een kerk altijd open blijven voor publiek, of mogen ze ook een bijdrage leveren in de tekorten op de woningmarkt?

Uitkomsten enquête
Aan de enquête hebben 213 inwoners deelgenomen. Van hen is 87% boven de 40 jaar en 13% onder de 40 jaar. 41% van de deelnemers geeft aan regelmatig in een kerk te komen vanwege het bijwonen van een kerkdienst. 68% van de deelnemers geeft aan in een kerk te komen voor een huwelijk, een uitvaart of doop en 3% geeft aan nooit in een kerk te komen. Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

Het overgrote deel van de deelnemers (88%) zegt het belangrijk te vinden dat kerken worden behouden, 8% staat hier neutraal in en 3% zegt het behoud niet belangrijk te vinden.

Op de vraag wat deelnemers het meeste zouden missen, als kerkgebouwen zouden verdwijnen, antwoord 48% van de deelnemers de cultuurhistorische waarden, 36% de sociale functie van ontmoeting en samenkomst, 12% de architectonische waarden en 4% zou niets missen.

De gemeente heeft ook gesproken met alle kerkeigenaren van kerken die in religieus gebruik zijn. Uit deze gesprekken bleek dat de toekomst voor sommige kerken onzeker is. Samen denken zij na over de toekomst van deze waardevolle en markante gebouwen. De uitkomsten van de enquête zullen worden verwerkt in de kerkenvisie. De verwachting is dat deze in Q2 van 2024 gereed is.

Wethouder van Nieuwkerk: “Het is fijn dat zo veel Waterlanders de enquête hebben ingevuld. De betrokkenheid van onze inwoners met de toekomst van kerkgebouwen is groot. Daar zullen wij ons voordeel mee doen bij de op te stellen kerkenvisie”.

Bron: Gemeente Waterland

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services