Het kloppend hart van Waterland
Live

Uitdam strijdt nu ook op Facebook tegen dijkverzwaring

Gepubliceerd: Woensdag 25 september 2013 19:18

Uitdam strijdt nu ook op Facebook tegen dijkverzwaring

De strijd van de inwoners van Uitdam tegen de voorgenomen dijkverzwaring is nu ook op Facebook te volgen. De inwoners hebben op Facebook de pagina "Red de Markermeerdijk in Uitdam" geopend.

De langs het traject Hoorn-Amsterdam gelegen dijk is een primaire waterkering en om deze reden opgenomen als dijkversterkingsproject in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De plannen van deze dijkversterking houden in dat de dijk op een groot aantal plaatsen moet worden afgegraven en daarna buiten- of binnendijks opnieuw wordt aangelegd. Dit betekent een grote verandering in het uiterlijk van een historische dijk. Ook gemeente Waterland heeft hierover verontruste geluiden ontvangen van inwoners van onder andere Katwoude en Uitdam.

 

De bewoners vrezen dat door de huidige plannen het zo kenmerkende landschap van Uitdam zal verdwijnen, en zij willen dat er gewacht wordt op de resultaten van het onderzoek Dijken op Veen, en dat deze resultaten worden meegenomen in de huidige plannen. Nu wordt namelijk gebruik gemaakt van berekeningen waaruit zou blijken dat de dijk instabiel dreigt te worden. Terwijl uit de eerste resultaten van Dijken op Veen blijkt dat de Markermeerveendijk veel sterker is dan verwacht.

 

Op de Facebookpagina valt te lezen: "De nieuwe gegevens over het gedrag van veen moeten verwerkt worden in de modellen en dat kost tijd. De overheid geeft dat toe maar gaat toch door met de plannen. Want veiligheid gaat voor alles. Dat is zo, maar als het gaat om een kans op een ramp die zich een keer in de 10.000 jaar voor doet lijkt die voorzichtigheid, in relatie tot een aantal jaren uitstel, overdreven. Bovendien is het nog maar de vraag hoe realistisch die kansberekening voor Markermeer- en dijk is. De omstandigheden zijn daar immers in hoge mate controleerbaar, en dus niet te vergelijken met die van een echte zeedijk.

 

De ingreep betekent ook de verwoesting van een monumentaal cultuurlandschap. De Markermeerdijk maakt deel uit van de historische NoorderIJ- en Zeedijk, die werd aangelegd in de Middeleeuwen. Hij is een van de eerste getuigen van de strijd tegen de zee, die voor de aanleg van de afsluitdijk in1933 hier nog vrij spel had. We mogen dit kostbare erfgoed niet zomaar prijsgeven.

 

Maar de trein dendert voort. In 2016 moet de schop de grond in. Voor vele jaren zal de kuststrook tussen Hoorn en Amsterdam overhoop liggen. De ingrepen tussen Hoorn en Enkhuizen hebben laten zien wat dat betekent. Grootscheeps grondverzet, afsluiting van de weg en de kust, jaren durende overlast voor de omwonenden en risico’s voor de huizen aan de dijk. Dit project kost bijna een half miljard euro. En dat in een tijd van ingrijpende bezuinigingen. Voor iets wat misschien helemaal niet nodig is!"

 

Dinsdag 1 oktober zit het Hoogheemraadschap weer om de tafel met een afvaardiging van de Dorpsraad Uitdam en Stichting De Kwade Zwaan om te praten over de plannen.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services