Het kloppend hart van Waterland
Live

Uitdam in de rouw om de dijk

Gepubliceerd: Dinsdag 05 januari 2021 17:26

Uitdam in de rouw om de dijk

De inwoners van Uitdam hebben zwarte vlaggen langs de dijk laten wapperen. De vlaggen waren aan stokken bevestigd en in de dijk gestoken aan de waterkant. Indrukwekkend, maar ook een beetje luguber. Twee meisjes planten demonstratief de zwarte vlag, Jolijn Koninckx en Yfke Kruseman. Zij willen ook een groene dijk. In het dorp hangen op diverse plekken plakkaten met een foto van het dorp en de noodkreet eronder ‘landschapspijn’. Wat is er aan de hand?

De uitstraling van de mooie, landelijke dijk bij Uitdam dreigt verloren te gaan door versterking met beton. De Alliantie Markermeerdijken waar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) deel van uit maakt, heeft besloten dat er geen kleidijk komt maar een versterking aan de waterkant van basaltbeton. Dat is in de ogen van de inwoners een deuk in het participatieproces en een eind aan de groene dijk, waar jaren over gesproken is samen met de betrokken overheden, de Alliantie en de inwoners.

Ineke Hoekman van de Dorpsraad legt uit dat iedereen een veilige dijk wil maar dat HHNK al besloten heeft dat er geen kleidijk komt, waar wel gras en bloemen op kunnen groeien, maar een rand van basaltbeton. Manja Verhorst-Van Leeuwen alias de Kwade Zwaan is zwaar teleurgesteld, emotioneel zelfs, dat het mooie participatieproces zo abrupt tot een einde komt. Het is jaren goed gegaan, maar HHNK heeft de stekker getrokken uit de expertmeeting. Wim Kuijken, voormalig Deltacammissaris maar nu gepensioneerd roept op om weer samen om de tafel te gaan zitten. Het is nog niet te laat.

We reden nog langs het werkterrein van de Alliantie maar er was op zaterdag niemand aan het werk. We hebben daarop contact opgenomen met de Alliantie, en maandag hebben zij voor de camera van PIM gereageerd. We spraken met Rob Veerman, loco-dijkgraaf en bestuurder van HHNK, en daarmee woordvoerder van de Alliantie Markermeerdijken. Tot zijn spijt had hij geen uitnodiging ontvangen voor het persmoment zaterdag, anders was hij wel gekomen.

Hij legde uit dat ze zich moeten houden aan de voorwaarden voor een veilige dijk, onder andere vastgelegd door de deltacommissaris. Er moeten 1,2 miljoen mensen die achter de dijk wonen, droge voeten houden. Ook bij extreem hoogwater zoals in 1995. Dat verhoogde water komt dan van de rivieren het IJsselmeer in en is niet snel weg. Dat kan wel weken duren. Bij een kleiwig met gras begroeid, verdort het gras en zo verdwijnt de kleilaag. Onder de kleilaag zit zand. Dat spoelt weg als de kleilaag weg is. Met andere woorden, de kleiwig is geen oplossing. Het werkt anders bij het zoute water bij de Waddenzee. Daar heb je eb en vloed, dus 6 uur staat het onder water maar is ook 6 uur droog en kan de dijk herstellen.

Rest de vraag waarom dit niet duidelijk is uitgelegd aan de inwoners van Uitdam? Daarop vertelt Veenman dat er een overleg staat ingepland op 7 januari. Hij wil duidelijk maken dat zij graag meewerken aan een zo groen mogelijke dijk. De berm van basaltbeton kan tussen de blokken door geholpen worden met begroeiing. De huidige dijk kent ook soortgelijke blokken en is ook begroeid.

Na de bespreking op donderdag 7 januari hopen wij met meer informatie te komen, na het gezamenlijke overleg tussen de Alliantie en de inwoners van Uitdam.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services