Het kloppend hart van Waterland
Live

Startbijeenkomst regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag als verbeterwerkplaats

Gepubliceerd: Donderdag 29 juni 2023 08:16

Startbijeenkomst regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag als verbeterwerkplaats

Foto: GGD Zaanstreek-Waterland

Hoe zorgen wij als regio Zaanstreek-Waterland ervoor dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid niet tussen wal en schip vallen? In een tijd waar de zorg overbelast is met hoge wachtlijsten in de GGZ, toegenomen werkbelasting onder huisartsen, personeelstekorten, en vergrijzing, is dit geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar wel een noodzakelijke.

Gisteren was de startbijeenkomst van de regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in De Fabriek in Zaandam. Aanwezig waren ruim 80 deelnemers uit de regio; ieder vanuit hun beroep, dan wel als ervaringsdeskundige betrokken bij de zorg en ondersteuning aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De burgemeester van Wormerland, Judith Michel-de Jong, trapte de middag af met een welkomstwoord. Daarna volgden twee inspirerende presentaties over het inzetten van ervaringsdeskundigen bij een project en het opzetten van een Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM). Vervolgens is in groepjes gesproken over wat er voor nodig is om de zorg rondom psychisch kwetsbare inwoners in een wijk te verbeteren.

Kenniswerkplaats als verbeterwerkplaats voor zorg in de wijk
De kenniswerkplaats is een praktijkgerichte leer-werkplaats, waarin beleidsmakers en bestuurders, samen met ervaringsdeskundigen en ‘de werkvloer’ experimenteren en onderzoeken hoe de zorg en ondersteuning aan psychisch kwetsbare inwoners in de wijk verbeterd kan worden. Vaak is er sprake van meerdere problemen, zoals eenzaamheid, financiële problemen en huisvestingsproblematiek, die met elkaar samenhangen. Dat geldt dan ook voor de oplossing. Hoe wij dit moeten organiseren, daar buigt de kenniswerkplaats zich over. Bij de ondersteuning staat de eigen regie en de behoefte van de mensen om wie het gaat centraal.

De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag is opgezet in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk), ketenpartners en gemeenten in de regio. De kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw, en het regionale samenwerkingsverband Zorg & Veiligheid in Zaanstreek-Waterland, Allen voor Eén, is eindverantwoordelijk.

Voortbouwen op bestaande kennis
Binnen de kenniswerkplaats wordt gewerkt in pilots. De eerste pilot is gericht op de doorontwikkeling van het concept ‘samenwerken in de wijk’. De tweede pilot is gericht op het vergroten van de inzet van mensen met ervaringskennis en het verstevigen van hun rol in de ondersteuning van psychisch kwetsbare inwoners.

De pilot ‘Samenwerken in de Wijk’ gaat na de zomer van start in de gemeenten Zaandam en Purmerend. De pilot ‘Vergroten inzet mensen met ervaringskennis’ wordt regionaal, in alle gemeenten, uitgerold.


Bron: GGD Zaanstreek-Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services