Het kloppend hart van Waterland
Live

Stadsdebat Galgeriet op 6 november in het Mirror Paviljoen

Gepubliceerd: Vrijdag 26 oktober 2018 16:02

Stadsdebat Galgeriet op 6 november in het Mirror Paviljoen

Foto: Gemeente Waterland

De gemeente Waterland nodigt een ieder op 6 november om 19.00 uur uit voor het Stadsdebat in het Mirror Paviljoen in Monnickendam waar het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Galgeriet zal worden gepresenteerd.

Wat is een SPvE?
Een SPvE is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Een document dat vooruitlopend op een bestemmingsplanprocedure wordt gemaakt. In een SPvE worden uitgangspunten genoemd die een vertaling krijgen in het te maken bestemmingsplan. In het SPvE staat een opsomming van de wettelijke mogelijkheden en/of beperkingen, bijvoorbeeld op het gebied van:

• Gezondheid
• Milieu
• Klimaat(adaptatie, CO2 reductie)
• Duurzaamheid/energietransitie
• Omgevingsveiligheid
• Sociale cohesie/ sociaal profiel
• Beleving en ruimtelijke kwaliteit
• Economie & vestigingsklimaat
• Toegankelijkheid openbare ruimte
• Bodem
• Water kwaliteit & beheer / Waterveiligheid
• Groen & ecologie
• Archeologie & monumenten
• Cultureel erfgoed
• Gebiedsontwikkeling
• Mobiliteit
• Luchtkwaliteit

Ook bevat een SPvE richtlijnen die aangeven hoe het gebied eruit komt te zien. Een concept SPvE wordt door een besluit van het college vrijgegeven voor inspraak. Tijdens een periode van zes weken kan men zienswijzen hierop indienen. Hiervan wordt een zienswijzenotitie gemaakt en er wordt bepaald met opgaaf van redenen waarom welke zienswijze(n) wel of niet verwerkt worden in het definitieve SPvE. Het definitieve SPvE wordt vastgesteld door de gemeenteraad en bepaalt hoe het bestemmingsplan eruit gaat zien.

Inzage van de stukken
Het concept SPvE ligt vanaf 19 oktober 2018 gedurende 6 weken (tot 30 november 2018) ter inzage en is te raadplegen via:
- de gemeentelijke website via: www.waterland.nl/SPvEGalgeriet
- de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 12.30 uur, op woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en op donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur.

Planning

In januari 2019 gaat het definitieve SPvE tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan naar het college en de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan gaat na de raadsbehandeling ter visie en staat open voor zienswijzen. Het definitieve bestemmingsplan komt daarna in april/mei in het college en raad.
 
U bent dinsdagavond 6 november van harte welkom in het Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, Monnickendam. Aanvang 19.00 uur.

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services