Het kloppend hart van Waterland
Live

SP: 'Hoogheemraadschap luistert niet naar bewoners Uitdam. SP komt in actie'

Gepubliceerd: Zaterdag 12 juli 2014 11:12

SP: 'Hoogheemraadschap luistert niet naar bewoners Uitdam. SP komt in actie'

In het NHD van 4 juli staat geschreven dat er een intentieverklaring is getekend met betrekking tot de dijkversterking Hoorn-Amsterdam.

Het Hoogheemraadschap zou voor wat betreft het dijkdeel bij Uitdam gekozen hebben voor een variant die voorbijgaat aan de wensen van gemeente Waterland en van inwoners van Uitdam. De SP vindt het niet kunnen dat deze wensen op deze manier opzij worden geschoven. De provinciale staten fractie van de SP heeft om antwoorden gevraagd.

Volgens de inwoners van Uitdam kan de dijk ter plaatse op een andere wijze worden versterkt, een wijze die meer recht doet aan het historische, kronkelige karakter ervan. De dijk zou dan niet hoeven te worden verplaatst en het aanzien van het dijkdorp zou dus niet of nauwelijks veranderen, zoals het Hoogheemraadschap wil. De bewoners en gemeente Waterland hebben tijdens de planfase mee mogen denken met het Hoogheemraadschap in het zogenoemde bewonersatelier, maar uiteindelijk is door het Hoogheemraadschap niets met deze inbreng gedaan. Men voelt zich bekocht en dat is zacht gezegd.

Fractievoorzitter Ferdinand G. Knaack: “Onderhoud van dijken is essentieel. Waterlanders horen inspraak te hebben in hoe de dijken in onze gemeente verzwaard worden. Dat lijkt nu niet serieus te zijn genomen.”

De provinciale staten fractie van de SP heeft de volgende vragen gesteld:

  1. De provincie neemt later dit jaar het definitieve besluit. Wat is uw visie met betrekking tot de verschillende standpunten inzake de dijkversterking bij Uitdam?
  2. De provincie heeft als een van haar kerntaken het behoud van cultureel en industrieel erfgoed: ons inziens hoort hiertoe ook het zich sterk maken voor behoud van het historisch karakter van dijkdorpen. Dit argument hoort ons inziens om die reden zwaar mee gewogen te worden bij een dergelijk besluit. Bent u dat met ons eens, kunt u uw antwoord toelichten?
  3. Wat zijn de argumenten van het Hoogheemraadschap wat betreft hun keuze voor de verlegging van de dijk bij Uitdam?
  4. Wat is de reden dat het Hoogheemraadschap geen heil ziet in de variant die gemeente Waterland en bewoners van Uitdam voorstaan?
  5. Kunt u aangeven in hoeverre laatstgenoemde variant minder veilig zou zijn, veilig in de zin van meer overstromingsgevaar, dan de eerder genoemde variant?
  6. Bent u het met ons eens dat bij zo'n ingrijpende maatregel met de belangen en wensen van bewoners zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden? Is dat in dit geval gebeurd, kunt u uw antwoord toelichten?
  7. Bent u het ons eens dat overeenstemming over de keuze van welke soort van dijkversterking te prefereren valt boven een kostbare gerechtelijke procedure? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om alsnog tot een overeenstemming te komen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/waterland/article27115303.ece

Bron: SP Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services