Het kloppend hart van Waterland
Live

PvdA overhandigt uitslagen seniorenenquête aan wethouder

Gepubliceerd: Donderdag 02 maart 2023 18:27

PvdA overhandigt uitslagen seniorenenquête aan wethouder

Foto: Omroep PIM

Fractievoorzitter Petra van Lint gaf op woensdag 1 maart de uitslag van de enquete die de PvdA de afgelopen maanden heeft gehouden onder de Waterlandse senioren aan wethouder Harm Scheepstra. De enquête is zowel mondeling als digitaal afgenomen en 190 inwoners hebben hem ingevuld. De meeste mensen (80%) is tussen 55 en 70 jaar oud.

Uit de enquête kwam naar voren dat het overgrote deel van de senioren actief is met sport, hobby’s, werk, vrijwilligerswerk en gezellige activiteiten. 

Over de woningen zijn de meeste mensen zeer tevreden. Wel geeft men aan dat de doorstroming van senioren naar kleinere woningen beter kan, zodat jonge gezinnen meer woningaanbod krijgen. Van de mensen die graag willen verhuizen, willen de meeste senioren naar een appartement of naar een hofje met andere senioren.

Bij de vraag naar voorzieningen worden vooral winkels gemist. Het gaat dan vooral om goedkopere supermarkten in meer kernen van Waterland, maar daarnaast ook de bakker en de slager en wat andere winkels. Een enkeling geeft aan een gemis te voelen van de medische voorzieningen en daarnaast zijn er problemen met de inrichting van de openbare ruimte. Trottoirs zijn bijvoorbeeld niet overal goed. Straatverlichting zorgt voor onveiligheid. Hier worden een aantal punten genoemd waar de PvdA actie op gaat ondernemen om deze te verbeteren, waar het niet al gebeurt.

De wethouder zal deze uitslag bestuderen en bespreken in het college. Waar nodig worden de actiepunten bij de betreffende portefeuillehouder neergelegd en de Pvda gaf aan dit te blijven volgen. 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services