Het kloppend hart van Waterland
Live

Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

Gepubliceerd: Vrijdag 09 augustus 2019 07:23

Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

Foto: HHNK

Op 9 juli 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen in Noord-Holland.

De zeven sluizen zijn in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) afgetoetst op betrouwbaarheid van sluiting. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, werkt HHNK aan oplossingen om de sluis te versterken.Maatwerk
In acht maanden tijd heeft HHNK, in samenwerking met het ingenieursbureau Tauw en de aannemer Friso-Civiel, onderzocht hoe de sluizen het best versterkt kunnen worden. Het onderzoek richtte zich op de sluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam.

Tijdens het onderzoek werd al snel duidelijk dat voor de sluizen in Broekerhaven en Hoorn geen fysieke ingreep nodig is. Door het bedieningsprotocol aan te scherpen kan aan de veiligheidsnormen worden voldaan. “Het voorkeursalternatief voor deze twee sluizen bestaat dus aan het aanpassen van de regels rond de bediening van de sluis”, legt Jeroen van der Hoeven, projectmanager namens HHNK, uit. “Voor de andere vijf sluizen ligt dat anders. Hier is wel een fysieke aanpassing van de sluis nodig. Nu zijn niet alle ingrepen even ingrijpend, maar iedere ingreep komt wel heel precies. Zo zijn vier van de vijf sluizen aangewezen als rijksmonument. Dit vraagt om extra aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de sluizen. Iedere sluis is anders. Samen met erfgoedspecialisten en de beheerders van de sluis zijn zo heel verschillende voorkeursalternatieven tot stand gekomen”.

Vervolg
Het positieve besluit door het dagelijks bestuur betekent dat HHNK samen met Tauw-Friso-Civiel na de zomer kan starten met het uitwerken van de voorkeuralternatieven. Dit resulteert volgend jaar in een definitief ontwerp per sluis. Op dat moment worden ook de vergunningen aangevraagd. Naar verwachting liggen dan eind 2020 het Projectplan Waterwet samen met de vergunningen ter inzage. Voor de zomer van 2022 moeten dan alle sluizen weer veilig zijn. Omwonenden en gebruikers van de sluis houdt HHNK op de hoogte via inloopspreekuren en een nieuwsbrief. Meer informatie, waaronder het voorkeursalternatief per sluis, is te vinden op www.hhnk.nl/7kunstwerken.

Uniek projectDe verbeteropgave van de zeven sluizen is een uniek project. Het is het eerste HWBP-project in Nederland waarin alleen maar waterkerende kunstwerken zijn opgenomen. Ook de contractvorm is innovatief: de opdracht, van start tot na de uitvoering, is gegund aan één organisatie. Het grote voordeel hiervan is dat er tijdens het gehele project met één partij wordt samengewerkt. Dit komt de herkenbaarheid voor de omgeving ten goede en de uitvoeringskennis van een aannemer wordt vanaf het begin van het project benut. Dit moet leiden tot slimme oplossingen die goed in de omgeving passen.

 

 

 

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services