Het kloppend hart van Waterland
Live

Pilot dijkvergroening Uitdam

Gepubliceerd: Zondag 07 augustus 2022 11:30

Pilot dijkvergroening Uitdam

Met de basaltonblokken is de dijk in Uitdam wel sterk maar niet de groene dijk die de Uitdammers graag hadden gewild. Er is echter een pilot aan de gang om te zien of het lukt de dijk toch te vergroenen. In april zijn drie proefvakken ten zuiden van Uitdam aangemerkt. In 1 vak is niets ingezaaid, om te zien of er vanzelf iets gaat groeien tussen de blokken. En de andere twee vakken hebben verschillende zaaimengsels gekregen.

Na drie maanden ging Omroep PIM weer mee om te kijken naar de eerste resultaten. Céline IJsseldijk, projectleider, ontving ons. Het was mooi weer, maar je mag er niet met korte broek heen, dus een ieder die geen lange broek aan had kreeg een mooi oranje veiligheidsbroek aan. Hesje, helm en laarzen aan en naar de dijk toe.

Duidelijk was er verschil tussen de drie vakken te zien en dijkvegetatie-expert Cyril Liebrand lichtte het toe. In het middelste vak waar niks ingezaaid was, bleek ook niks te groeien. In de andere twee vakken wel enigszins.

Conclusie (bron HHNK): 
"Er is kieming opgetreden vanuit de ingebrachte zadenmengsels en een aantal soorten lijkt zich te hebben gevestigd. Of dit een duurzame vestiging betreft zal moeten blijken. De kiemplanten zijn kwetsbaar voor uitdroging bij beperkte aanvoer van vocht en hoge temperaturen en kunnen daardoor verdwijnen.

Veel zal afhangen van de droogte en de warmte in de komende maanden tot aan september. Bevochtiging van de kiemplanten is besproken maar niet realistisch aangezien deze pilot een representatief beeld moet schetsen voor het uiteindelijke projectgebied. Uitspoeling van teelaarde tijdens hevige regenval kan goede door-worteling beperken en vormt daardoor eveneens een risico voor een goede vestiging."

De vlag kan dus nog niet uit voor de Uitdammers, maar de pilot is nog niet afgesloten en in het voorjaar van 2023 vindt er weer een inventarisatie plaats.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services