Het kloppend hart van Waterland
Live

Opnieuw uitstel afsluiting Uitdammerdijk

Gepubliceerd: Zondag 24 november 2019 11:07

Opnieuw uitstel afsluiting Uitdammerdijk

Foto: EIlandraad Marken

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 18 november jl. heeft Bas van de Heuvel, omgevingsmanager van de Alliantie Markermeerdijken, de werkzaamheden aan de dijk tussen Uitdam en Durgerdam toegelicht.

Op YouTube (https://youtu.be/KkN-SNH2GWc) legt het Waterschap duidelijk uit wat deze werkzaamheden inhouden. Deze werkzaamheden zijn deels opgeschort vanwege bij de Raad van State ingediende bezwaren. De Alliantie Markermeerdijken mag vooralsnog alleen werkzaamheden uitvoeren die omkeerbaar zijn. Mocht de dijkversterking in deze vorm definitief worden afgekeurd door de Raad van State, dan moet de aannemer de situatie weer terug kunnen brengen naar de oorspronkelijke situatie.

In 2019 is de aannemer gestart met aanleggen van vaargeulen en loswallen. Bij de aanleg van de eerste loswal ging het echter mis. Dit kwam doordat de sterkte van het onderliggende veen verkeerd was ingeschat. Het aangebrachte zand zakte door de veenlaag heen waardoor het veen omhoog kwam. De grote stukken veen die daardoor in het Markermeer dreven, zoals ook een tijdje terug bij Het Kruis, zijn ondertussen allemaal opgeruimd. Verder moesten de loswallen opnieuw worden ontworpen. Ze worden nu met behulp van damwanden uitgevoerd. De vaargeulen en loswallen zijn uiteindelijk nodig om materiaal voor de dijkversterking vanaf het water aan te kunnen voeren.

Door deze tegenvaller bij de aannemer schuift de afsluiting van de Uitdammerdijk wederom op. Naar verwachting wordt deze nu pas in het 3e kwartaal van 2020 afgesloten en dan nog steeds voor een periode van 2 jaar.

Bron: Eilandraad Marken

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services