Het kloppend hart van Waterland
Live

ONGEZOUTEN Waterland strijkt 28 juni neer in Uitdam

Gepubliceerd: Woensdag 21 juni 2023 17:28

ONGEZOUTEN Waterland strijkt 28 juni neer in Uitdam

Foto: ONGEZOUTEN

Nederland verandert. We kampen met grote transitieopgaven die gepaard gaan met uiteenlopende en ingrijpende veranderingen in ons landschap. Ook in het IJsselmeergebied is het een uitdaging om verschillende belangen ten aanzien van windmolenparken, visserij, dijkversterking, waterberging en recreatie dichterbij elkaar te brengen. Dit vraagt om weloverwogen keuzes, afstemming en een meer integrale aanpak. Daarom is het rondreizende activiteitenprogramma ONGEZOUTEN in het leven geroepen. Op woensdag 28 juni strijkt ONGEZOUTEN neer in Waterland en krijgt iedereen de kans om gezamenlijk mee te denken over de toekomst van gemeente Waterland. De dijk in Uitdam vormt hierbij een uniek toneel van lezingen, expedities, toekomstgesprekken en landart die in samenspraak met de bewoners van Uitdam tot stand zijn gekomen.

Wat is ONGEZOUTEN?
ONGEZOUTEN is een rondreizend activiteitenprogramma dat professionals, bewoners, ondernemers en overheden samenbrengt om de dialoog aan te gaan over de kwaliteit van het IJsselmeergebied, en ruimte biedt voor uitwisseling, inspiratie en verbinding rondom het IJsselmeer. De kracht van deze tocht door het IJsselmeergebied, van gemeente naar gemeente, van provincie naar provincie, is dat we op een creatieve manier partijen bij elkaar brengen die niet standaard aan dezelfde tafel zitten. Ook maken we duidelijk welke veranderingen op stapel staan en hoe belangrijk het is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het IJsselmeergebied als geheel. Met activiteiten zoals toekomstateliers, lezingen en expedities langs de IJsselmeerkust, stimuleren we bewustwording van de ecologische en de cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied, gaan we op zoek naar manieren waarop deze kwaliteiten aan de basis van de gebiedsontwikkelingen kunnen staan, en werpen we een blik op de verre toekomst.

ONGEZOUTEN in Waterland
In gemeente Waterland spelen diverse opgaven die de doelstellingen ONGEZOUTEN raken. Zo worden de Markermeerdijken versterkt en zijn deze na voltooiing van de werkzaamheden voor een periode van 50 jaar veilig. Wat dan? Kunnen we nu alvast voorsorteren op een oplossing voor de opgave waar de volgende generatie mee te maken krijgt? Ook in het binnenland spelen actuele en toekomstige opgaven die het landschap zullen veranderen, zoals de omgang met bodemdaling. Om dit te remmen en de uitstoot van CO2 te verminderen, wordt het waterpeil in de sloten op een aantal plaatsen al verhoogd. Deze ingreep heeft grote consequenties voor het landgebruik en de agrariërs in het gebied. Daarnaast houden ruimtelijke kwaliteit, verstedelijking, toerisme en recreatie de bewoners bezig, gezien gemeente Waterland grenst aan de snelgroeiende Metropool Regio Amsterdam (MRA). Kortom, in gemeente Waterland spelen diverse opgaven die allemaal met elkaar verband houden en zeer bepalend zijn voor de toekomst van het gebied. ONGEZOUTEN biedt nu iedereen de kans om in gezamenlijkheid hierover na te denken en te kijken hoe participatie en kennisoverdracht leidend kunnen worden in besluitvorming.

Dagprogramma
Op woensdag 28 juni strijkt ONGEZOUTEN de hele dag neer in gemeente Waterland, op de dijk in Uitdam. Het programma van deze dag is in samenspraak met een werkgroep van inwoners uit Uitdam tot stand gekomen naar aanleiding van een unieke bijeenkomst afgelopen najaar. De dag staat in het teken van kennisdeling, inspiratie en verbinding tussen beleidsmakers, bestuurders, inwoners, kunstenaars, ontwerpers, agrariërs, terreinbeheerders, opgavemanagers en ecologen. Kortom, een divers gezelschap. Het dagprogramma start met expedities door het gebied. Onder leiding van een expert wordt het landschap (her)ontdekt, de betekenis ervan doorgrond, en kennis over de toekomstige opgaven verkregen. De expedities worden gevolgd door toekomstgesprekken in landart op de dijk onder leiding van componist en kunstenaar Merlijn van Twaalfhoven. Iedereen kan aan de gesprekken deelnemen. Gezamenlijk kijken we vooruit: hoe ziet de ideale leefomgeving er in 2050 uit? Na deze eerste ronde voeden toonaangevende sprekers Vincent Linderhof (onderzoeker Wageningen Universiteit) en Mark Eker (regionaal ontwerper Provincie Noord-Holland) de toekomstperspectieven met kennis. Vincent Linderhof legt het veenweidegebied langs de meetlat en informeert welke keuzes gemaakt moeten worden. Mark Eker neemt je mee in een ontwerpgerichte benadering ten aanzien van de kusten van het IJsselmeer. Na de lunch wordt bekeken wat deze informatie betekent voor de toekomstperspectieven. Vanuit de toekomst keren we vervolgens terug naar het heden. Wat betekenen de uitkomsten van de gesprekken voor de agenda van vandaag? ONGEZOUTEN is 28 juni namelijk niet alleen aanwezig om het gesprek op gang te brengen, maar ook om afspraken te maken over participatie, betrokkenheid en kennisoverdracht in de toekomst.

Naast deelname aan de programmaonderdelen is de dijk ter hoogte van Uitdam met landart de hele dag toegankelijk voor omwonenden en geïnteresseerden.

Aanmelden
Wil je het ONGEZOUTEN dagprogramma op woensdag 28 juni bijwonen? Meer informatie vind je hier.

ONGEZOUTEN is een initiatief van MOOI Noord-Holland en Het Oversticht en wordt mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal en Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Provincie Friesland en Provincie Overijssel.

Op de hoogte blijven van ONGEZOUTEN? Kijk eens op onze website www.ongezouten.nu of op onze socials: LinkedIn,Instagram en Facebook en abonneer je op onze nieuwsbrief.

 

Bron: MOOI Noord-Holland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services