Het kloppend hart van Waterland
Live

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Heldoorn

Gepubliceerd: Donderdag 07 januari 2021 09:31

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Heldoorn

Burgemeester Sicko Heldoorn houdt dit jaar noodgedwongen zijn nieuwjaarstoespraak niet in een gezellig gevuld gemeentehuis tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die elk jaar ook live via Omroep PIM te volgen is, maar online.

De tekst van de toespraak luidt:

 

Beste inwoners van Waterland.

Dit nieuwjaarsbericht van 2021 is niet te vergelijken met de nieuwjaarstoespraken van andere jaren. Geen toespraak op de nieuwjaarsreceptie, maar een filmpje. Maar….alles was anders vorig jaar. Ik was begin maart nog maar net begonnen met mijn werk als waarnemend burgemeester van Waterland toen de coronacrisis ons land in zijn greep kreeg. In plaats van kennismaken met de gemeente moest ik leidinggeven in een crisissituatie die voor Nederlandse begrippen ongekend was. Ons land stond op zijn kop.
Horeca, scholen, sporthallen- en velden, dorps- en buurthuizen werden gesloten. Evenementen en sportkampioenschappen gingen allemaal niet door. En dat om de verspreiding van het angstaanjagende coronavirus te voorkomen. Zorgmedewerkers in zieken- en verpleeghuizen werden zwaar overbelast. En steeds meer mensen kregen in familie of omgeving te maken met ziekte en ook sterfte.
Mijn werk als burgemeester was heel anders dan voorheen. Al die contacten met inwoners van een gemeente die dat werk zo leuk maken: huwelijksjubilea,100 jarigen, Koningsdag, 4 mei herdenking, vieringen, openingen en recepties, gingen niet door.
Sinterklaas ontvangen was in de voorgaande jaren voor mij altijd het hoogtepunt. Dit jaar mocht ik Sint, zonder publiek, ontvangen bij het Paard van Marken. Van deze ontvangst werd een film gemaakt voor de kinderen. Voor deze leuke “burgemeestersactiviteiten” in de plaats kwamen veel crisisteamvergaderingen bij de Veiligheidsregio en in onze gemeente. En in plaats van persoonlijk kennis te kunnen maken met medewerkers en inwoners vonden de meeste contacten via een beeldscherm plaats.
Krap een week voor de “lockdown” in maart, was de eerste Waterlandse kinderburgemeester Bibi Meister geïnstalleerd. Helaas heeft Bibi, net zoals deze burgemeester nauwelijks publieke activiteiten kunnen verrichten.

Toch valt ons “leed” in het niet bij dat van al die inwoners en ondernemers in onze gemeente die met de verregaande gevolgen van de crisis werden geconfronteerd. Bijvoorbeeld: bedrijven die dicht moesten of nauwelijks meer omzet konden maken, mensen die hun baan kwijtraakten, die thuis moesten werken én op kleine kinderen passen, die niet op bezoek konden bij hun zieke ouders, die corona kregen en daar blijvend letsel van overhielden of mensen die familie of vrienden verloren door deze ziekte. Het leven van iedereen veranderde op een manier die niemand had kunnen verwachten.

Onze regering heeft op voortvarende wijze leidinggegeven in deze heftige crisis, waarbij voorop staat dat de verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Landelijk werden steunmaatregelen getroffen voor ondernemers die hun omzet zagen verdwijnen of slinken. Veel wordt nog steeds in het werk gesteld om bedrijven en werkgelegenheid zoveel mogelijk overeind te houden.
Gemeentelijk informeerden wij onze inwoners intensief over de landelijke beperkingen maar ook mogelijkheden. De gemeente heeft lokaal ondersteuning van bedrijven en organisaties georganiseerd. Onder meer betalingsregelingen, compensatie voor dorpshuizen en culturele instellingen en tijdelijke vergroting van terrassen. Als gemeente hebben wij ons ingespannen om de dienstverlening aan onze inwoners zoveel mogelijk te kunnen voortzetten.
Het was een grote teleurstelling dat na de verruiming van de mogelijkheden in april, wij in september te maken kregen met een tweede coronagolf. Ook nu in december en begin januari hebben we te maken met toenemende besmettingen en al de beperkingen die daar noodzakelijkerwijs bij horen.

Mogelijkheden

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Integendeel.
De inwoners van Waterland hebben evenals de ondernemers, scholen en organisaties een grote veerkracht laten zien. Zij zijn niet blijven hangen in klagen. De regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werden door onze inwoners goed nageleefd.
Er waren veel initiatieven om elkaar te helpen. Er was een explosie van digitale contactmogelijkheden. Er werden veel nieuwe ideeën en initiatieven geboren. Men zag niet alleen beperkingen, maar ook mogelijkheden! De horeca in Waterland heeft zich ondanks de bijna onverteerbare beperkingen zeer coöperatief gedragen.

Ondanks de verregaande gevolgen die het coronavirus voor iedereen had, ging de gemeente Waterland voortvarend verder met de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Onder meer met ambitieuze woningbouwplannen, investeringen in duurzaamheid, scholenbouw, versterking van het sociaal domein, economische en toeristische ontwikkelingen. In 2020 vond de voorbereiding en besluitvorming van een ambtelijke reorganisatie plaats. Deze gaat per 1 januari van start. Hiermee is onze gemeentelijke organisatie klaar voor de komende jaren.

Veel verandering

Ook zonder Corona was 2020 een jaar met veel verandering voor de gemeente Waterland.
Eind januari nam de gemeente afscheid van burgemeester Luzette Kroon. Na zeven succesvolle jaren Waterland werd zij dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân. Zij heeft veel betekend voor de gemeente en haar inwoners.

Eind februari kiest de gemeenteraad voor zelfstandigheid. Hier waren heftige discussies aan voorafgegaan. Het is voor alle betrokkenen een uitdaging om nu de handen in één te slaan en te laten zien dat een gemeente van onze omvang ééndrachtig en (daarmee) sterk kan zijn. En… dat wij goed kunnen voldoen aan de eisen die inwoners anno 2021 aan een gemeentebestuur mogen stellen.

Per 1 juli kreeg onze gemeentesecretaris Nico van Ginkel een functie als directeur van een regionaal samenwerkingsverband in de kop van Noord-Holland. Hij heeft in de vijf jaar dat hij voor de gemeente Waterland werkte, zijn sporen meer dan verdiend. Per 1 augustus is Nico van Ginkel opgevolgd als gemeentesecretaris door Erich Dijk. Als voormalig raadsgriffier kent hij ons gemeente door en door. Waterland mag zich daar gelukkig mee prijzen.

Nieuwe roergangers

De vertrouwenscommissie, ingesteld om de voordracht voor een nieuwe burgemeester door de Raad voor te bereiden heeft hard gewerkt. In de raadsvergadering van 16 december heeft de Raad van Waterland in een (besloten) raadsvergadering Marian van der Weele voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Waterland. Zij is nu wethouder in de gemeente Ouder-Amstel. Marian lijkt goed te passen in onze gemeente. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij een hele goede Burgemeester van Waterland wordt. Zij wordt 11 maart aanstaande geïnstalleerd. Mijn werk als waarnemend burgemeester van Waterland zit er dan op.

In de raadsvergadering van 17 december is Marieke van Dijk gekozen en beëdigd als wethouder. Zij volgt Bas ten Have op. Zij heeft ruime ervaring als wethouder financiën in de gemeente Heemskerk.
In dezelfde raadsvergadering werd Philip Greep, eerder raadsgriffier in de gemeente Lingewaard benoemd tot raadsgriffier. Hij begint 1 februari 2021. Overigens een unicum in Nederland: een gemeenteraad die in twee dagen tijd een burgemeester voordraagt en een wethouder en een raadsgriffier benoemt.

Het komende jaar

Waterland kan een beter jaar tegemoet zien. Het virus hebben we nu nog niet onder controle maar we hopen op de gunstige effecten van de vaccinering. Ook de naweeën van deze heftige crisis zullen sociaal, economisch en in de zorg nog lang doorwerken.

Als mensen de veiligheidsregels blijven naleven en de vaccinering effect krijgt kunnen we dit voorjaar of deze zomer meer ruimte krijgen. Het zal niet meer worden zoals het was. Maar we kunnen gaan werken aan een stijgende lijn. Waarmee we de nare gevolgen van deze crisis langzaam achter ons laten en de nieuwe mogelijkheden en inzichten die crisis ons heeft gebracht vasthouden. Wat we vast moeten houden is de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ook het besef dat je verspreiding van het virus niet alleen moet voorkomen voor jezelf maar vooral voor anderen. Door de veerkracht die de Waterlandse gemeenschap heeft laten zien in deze moeilijke tijd, heb ik daar alle vertrouwen in.

De gemeente Waterland maakt in 2021 een prachtige start met een nieuwe burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier, een vernieuwd daadkrachtig college en een raad die zich heeft voorgenomen harmonieuzer en constructiever met elkaar om te gaan. Oude schepen laten we verbrand achter ons en oude vetes worden vergeten. De gezamenlijke uitdaging is om aan onze politiek bestuurlijke en maatschappelijke omgeving en vooral onze inwoners te laten zien dat een gemeente van onze omvang kan schitteren.

Ik vond het een eer om een jaar uw burgemeester te mogen zijn en wens u en de mensen die u liefhebt veel geluk en bovenal gezondheid in 2021.

Sicko Heldoorn
Burgemeester gemeente Waterland

 

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services