Het kloppend hart van Waterland
Live

Nieuw waterschapsbestuur geïnstalleerd

Gepubliceerd: Donderdag 30 maart 2023 13:00

Nieuw waterschapsbestuur geïnstalleerd

Foto: HHNK

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuw algemeen bestuur. Twee weken na de waterschapsverkiezingen werden op woensdag 29 maart de 30 bestuursleden door Dijkgraaf Remco Bosma geïnstalleerd.

In de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur legden de nieuwe leden de eed of belofte af.

Dijkgraaf Remco Bosma: "Met alle uitdagingen op het gebied van veilig, schoon en voldoende water door de klimaatverandering is de taak van het algemeen bestuur relevanter en uitdagender dan ooit. Vanzelfsprekendheden zijn verdwenen waardoor het huidige waterbeheer tegen zijn systeem grenzen aanloopt. Hoe houden we ons gebied leefbaar met het oog op de toekomst? Daar gaan we als bestuur concreet mee aan de slag."

Nieuwe samenstelling
Het algemeen bestuur is samengesteld uit 12 fracties. Dat bestaat uit 10 partijen (totaal 26 zetels) waarvoor tijdens de waterschapsverkiezingen op 15 maart is gestemd, plus vertegenwoordigers voor de categorie Ongebouwd (benoemd door LTO Noord, 2 zetels) en de categorie Natuurterreinen (benoemd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 2 zetels).
Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

- BBB: Jos Beemsterboer, Tineke Brouwer, Nico Karsten, Ellis Zuurbier-Oudhuis, Martha de Boer, Bernd Kramer.
- Waterplatform Groen Water Land: Klazien Hartog (Hoogheemraad demissionair), Leo Dickhoff, Evelien van Roijen, Arie Lap, Erna Sluis.
- PvdA: Marjan Leijen (tevens Hoogheemraad demissionair), Fijko van der Laan, Aukelien Jellema.
- VVD: Arnold Langeveld, Sharon Hak, Willem Cramer.
- Water Natuurlijk: Saskia Borgers (Hoogheemraad demissionair), Bart Nootebos.
- Boeren Burgers Waterbelang: Elly Koning-Bruijn, Ronald van Schoorl.
- Partij voor de Dieren: Fabian Zoon, Marianne van der Zijde.
- CDA: Frank Frowijn.
- Belang van Nederland: Theo Kwakman.
- 50 Plus: Joost Aerts.
- Geborgde zetels LTO, Ongebouwd: Simon Ruiter, Jan Dirk Rooker.
- Geborgde zetels VBNE, Natuurterreinen: F Hoekstra, Floris de Boer.

Op maandag 27 maart nam tijdens een openbare vergadering het tot dan zittende algemeen bestuur afscheid. Het dagelijks bestuur blijft demissionair aan totdat een nieuw dagelijks bestuur is geformeerd.

Bron: HHNK

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services