Het kloppend hart van Waterland
Live

Motie weren sluipverkeer Ilpendam

Gepubliceerd: Woensdag 10 november 2021 12:36

Motie weren sluipverkeer Ilpendam

Foto: Simon Verbeek

In vervolg op de motie van het CDA Waterland in de raad van 16 september jl. dienen de fracties van CDA Waterland, PvdA, VVD en WaterlandNatuurlijk in de raadsvergadering van 11 november 2021 een motie in. Deze motie heeft als strekking om bij de Hofbrug in Ilpendam over te gaan tot het plaatsen van een verzinkbare verkeerspaal ter vervanging van de niet meer te repareren fysieke afsluiting (AFA).

Tekst motie AFA Ilpendam:

MOTIE

Onderwerp: AFA Ilpendam

De raad van de gemeente Waterland, in vergadering bijeen op 11 november 2021

Overwegende dat:    • De raad op 16 september 2021 unaniem motie 159-617 heeft aangenomen, waarin het college van B&W wordt opgedragen om de raad, in en na overleg met de Dorpsraad Ilpendam en de werkgroep De Noord/Kerkstraat Ilpendam, een voorstel voor te leggen voor het weren van sluipverkeer in Ilpendam;

    • De raad op 4 november jl. via raadsinformatiedocument 159-627 AFA Ilpendam is ge├»nformeerd dat er dat er twee opties zijn, te weten het plaatsen van een verzinkbare verkeerspaal (Bollard systeem) of het plaatsen van een flitscamera;

    • Het plaatsen van een flitscamera afhankelijk is van goedkeuring door het Openbaar Ministerie en een looptijd heeft van meer dan een jaar;

    • Deze optie daarom minder wenselijk is;Draagt het college van B&W op om na overleg met de Dorpsraad Ilpendam en de werkgroep De Noord/Kerkstraat Ilpendam de raad voor 1 februari 2022 een voorstel voor te leggen voor het plaatsen van een verzinkbare verkeerspaal bij de Hofbrug in Ilpendam ter vervanging van de AFA Ilpendam;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bron: CDA Waterland, PvdA, VVD en WaterlandNatuurlijk

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services