Het kloppend hart van Waterland
Live

Marken had avondklok voor jeugd in jaren vijftig

Gepubliceerd: Maandag 18 januari 2021 16:54

Marken had avondklok voor jeugd in jaren vijftig

Foto: Jan Schild

Momenteel wordt er gesproken over een mogelijke avondklok in Nederland, vanwege de coronapandemie. Op Marken was er een avondklok van 1952 tot 1954 om baldadige jeugd in toom te houden.

Het toenmalige bericht in de krant luidde als volgt:

Avondklok voor Markens jeugd
Op Marken zullen de jongens en meisjes onder achttien jaar voortaan van 's avonds 11 tot 's morgens 5 uur binnenshuis moeten zijn. 

De uit vier leden van de C.H.U. en drie anti-revolutionnairen samengestelde gemeenteraad heeft hiertoe besloten, daar de baldadigheid op het eiland de laatste tijd grote vormen aannam en het meermalen gebeurde, dat jongens en meisjes van dertien en veertien jaar nog tegen middernacht op straat werden aangetroffen. Van de 42 processenverbaal, die de politie het vorige jaar op het eiland heeft gemaakt, waren er negentien voor kinderen beneden achttien jaar. Het voorstel werd met vier tegen drie stemmen aangenomen.
Zowel de C.H.U. als de A.R. hadden voor- en tegenstemmers in hun gelederen. De tegenstanders van het voorstel zeiden, dat zij deze maatregel „te Duits" achtten.

Bron: Jan Schild (via MarkerNieuws.com)

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services