Het kloppend hart van Waterland
Live

Lokale Omroep Landsmeer interviewt de Gedeputeerde over bestuurskracht

Gepubliceerd: Zondag 09 december 2018 10:52

Lokale Omroep Landsmeer interviewt de Gedeputeerde over bestuurskracht

Foto: Omroep PIM

Net als Gemeente Waterland is Landsmeer ook aan het onderzoeken hoe ze de bestuurskracht kunnen versterken. Door fusie, ambtelijke samenwerking of anders? Provincie Noord-Holland zit achter gemeentes aan om een keuze te maken.

Onze collega van de LOL (Lokale Omroep Landsmeer) toog naar het Provinciehuis voor een interview met gedeputeerde Jack van der Hoek. Jack van der Hoek heeft bestuurlijke vernieuwing in zijn portefeuille.

Duidelijk komt uit dit interview naar voren dat de provincie niet beslist over ambtelijke of bestuurlijke samenwerking maar dat de gemeenten dit zelf dienen te onderzoeken en beslissen. De hamvraag is of een gemeente zelf goed in staat is zijn taken uit te voeren, goede voorzieningen te leveren en te voldoen aan financiële verplichtingen ook in regionaal verband. Kortom voldoende bestuurskracht heeft. Als gemeenten hier niet aan kunnen voldoen, vraagt de provincie dit op te lossen. Aan Landsmeer bijvoorbeeld is dwingend verzocht met een voorstel te komen voor mei 2019.

Een van de vragen die aan hem gesteld werden was of bestuurskracht afhankelijk is van een bepaalde omvang van een gemeente. Nee, zei Van der Hoek hierop. Het gaat niet om de grootte van een gemeente. Er is geen ideale omvang. Het gaat echt om de taken en de uitvoering daarvan.

Er is zorg in Landsmeer onder de inwoners over hun identiteit bij een fusie/samenwerking. Dat is volgens Van der Hoek, die zelf in een klein dorp woont, niet nodig. De mensen in een kern/dorp vormen zelf de samenleving, hun eigen identiteit. Als er op bestuurlijk niveau iets verandert merk je daar in de straat niks van.

Omroep PIM dankt LOL voor de beelden van dit interview. Voor gemeente Waterland tellen dezelfde vragen en zorgen als Landsmeer over het onderwerp bestuurskracht.
 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services