Het kloppend hart van Waterland
Live

Integrale veiligheidscontrole gemeente Waterland

Gepubliceerd: Dinsdag 11 april 2023 12:11

Integrale veiligheidscontrole gemeente Waterland

Foto: Gemeente Waterland

Gemeente Waterland voert meerdere keren per jaar onaangekondigde integrale controles uit bij bedrijven. De gemeente doet dit niet alleen, maar met samenwerkingspartners zoals de politie, de Omgevingsdienst IJmond, Liander en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Op 23 maart 2023 werd er een controle in Overleek gehouden, waarbij 21 adressen werden gecontroleerd. Bij deze controle zijn een aantal constateringen op het gebied van milieu en brandveiligheid naar voren gekomen.


Wat is een integrale controle?
Een integrale controle is een brede, allesomvattende controle waarbij op diverse vlakken wordt gecontroleerd of de wet- en regelgeving naar behoren wordt nageleefd. Verschillende toezichthouders en controleurs kijken vanuit hun eigen specialisme naar de situatie ter plaatse. De controles voeren wij uit om criminele activiteiten te signaleren en onveilige of overlast gevende situaties tegen te gaan. Maar ook om te zorgen dat de wet- en regelgeving omtrent milieu, wabo en brandveiligheid. De controles dragen bij aan een eerlijk ondernemersklimaat.

Ondermijnende criminaliteit
Tijdens de controle wordt gekeken naar de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Ook zijn de bedrijfspanden onderzocht op illegale activiteiten. Ondermijning houdt in dat criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en diensten. Op deze manier raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd, dit zorgt voor onveilige situaties.

Zijn ondernemers die controle krijgen verdacht?
Ondernemers die bezocht worden, zijn lang niet altijd verdacht. Tijdens elke controle worden zowel willekeurige als hoog-risicolocaties bezocht. Het voordeel is wel dat er direct verschillende controles worden uitgevoerd en er geen afzonderlijke controles meer plaats hoeven vinden. Door mee te werken aan de controles, werken ondernemers zelf ook mee aan een veilig en eerlijk ondernemersklimaat.

Bewustzijn creëren
Tijdens de controle is ook aandacht besteed aan het bewustzijn van ondernemers met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Weet een ondernemer wat de signalen zijn om ondermijning te herkennen? En wat de risico’s zijn van het verhuren van panden aan criminelen? Als ondernemers zich hiervan meer bewust zijn, dan verhoogt dit hun weerbaarheid. Hierdoor worden eerder en meer meldingen gedaan.

Veilig en eerlijk ondernemersklimaat
Burgemeester Marian van der Weele: “De integrale controle is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking die we met verschillende overheidsdiensten hebben. We begrijpen dat zo’n controle voor ondernemers vervelend kan zijn, maar het zorgt uiteindelijk wel voor een veilig en eerlijk ondernemersklimaat.”

Ziet u zelf iets verdachts?
Signalen van inwoners en ondernemers zijn voor ons erg belangrijk. Ziet u een verdachte situatie, dan kunt u dat altijd doorgeven aan de gemeente (0299-658 585), politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services