Het kloppend hart van Waterland
Live

Inloopmiddag over de Eerste Wereldoorlog in Waterland

Gepubliceerd: Donderdag 05 juni 2014 20:33

Inloopmiddag over de Eerste Wereldoorlog in Waterland

Het Waterlands Archief organiseert op vrijdagmiddag 20 juni a.s. een inloopmiddag rond de Eerste Wereldoorlog.

Centraal staat de impact die de 'Grote Oorlog' (1914-1918) had op Waterland. Want al viel hier geen schot, ook in Waterland waren de gevolgen van de oorlog voelbaar. De in Waterland gelegen forten van de Stelling van Amsterdam waren in staat van paraatheid gebracht. Vele Waterlandse dienstplichtigen waren onder de wapenen geroepen. Waterlandse vissers en zeelieden liepen het gevaar dat hun schip op een mijn liep. En in Waterland was er, net als in de rest van ons land, voedsel- en brandstofschaarste.

Op de inloopmiddag worden twee lezingen worden gehouden:

- Ismee Tames van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Zij promoveerde in 2006 op het proefschrift Oorlog voor onze gedachten. Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat, 1914-1918.

- René Ros van het documentatiecentrum over de Stelling van Amsterdam (http://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/lezingen/). Zijn lezing zal zich toespitsen op de Stelling van Amsterdam en in het bijzonder op de in onze regio gelegen noordflank daarvan.

De inloopmiddag valt samen met alweer het laatste Voorouderspreekuur (in samenwerking met NVG) van het seizoen 2013-2014. Hierbij zal speciale aandacht besteed worden aan de in het Waterlands Archief aanwezige militaire bronnen, zoals militieregisters.

En de verhalen natuurlijk! Iedereen die vanuit zijn of haar familie of vrienden een verhaal heeft over de Eerste Wereldoorlog is van harte welkom dat op deze inloopmiddag te komen vertellen.

Heeft u foto’s van gemobiliseerde militairen, inundaties, bemande forten e.d. of andere – te scannen – documenten uit die tijd, dan houdt het Archief zich zeer aanbevolen.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services