Het kloppend hart van Waterland
Live

Informatieavond Rijkswaterstaat over vervanging brug A7 redelijk bezocht

Gepubliceerd: Dinsdag 19 maart 2024 17:58

Informatieavond Rijkswaterstaat over vervanging brug A7 redelijk bezocht

Foto: Omroep PIM

Op initiatief van Dorpsraad Broek in Waterland, vooral van Arda Wolterbeek Muller, kwam Rijkswaterstaat naar de Broeker Kerk op 14 maart om uit te leggen wat de plannen zijn voor de A7 en wat de gevolgen zijn voor het verkeer en de inwoners langs de N247. Deze weg splijt het dorp in twee en zo hebben Broekers er ongetwijfeld last van. Ook inwoners van andere kernen waren van harte welkom. Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig, dus de stoelen waren redelijk goed gevuld.

Jessica de Vries en Joost van de Beek van Rijkswaterstaat legden met een presentatie uit wat de plannen zijn. En achteraf sprak Omroep PIM met de woordvoerder, Harold Hansen.

De brug over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend bij de A7 moet echt worden versterkt. Toen dat geconstateerd werd is besloten het vrachtverkeer van 30 ton naar maximaal 25 ton te brengen. Op 5 april beginnen de voorbereidingen en op 8 april wordt gestart. De eerste maanden het wegdek aan de westzijde, dus verkeer van noord naar zuid, daarna het andere wegdeel. Het project moet op 1 september klaar zijn. Het verkeer is dus deels toegankelijk maar zwaar verkeer wordt omgeleid via de N244 en N246. Ook in het noorden, bij Leeuwarden wordt al aangegeven beter de A6 dan A7 te nemen. Gek genoeg staat in andere media dat de omweg voor zwaar verkeer via de N247 wordt omgeleid. Dat er files gaan ontstaan is onvermijdelijk bij deze drukke weg.

Uitgebreid gingen ze in op het inzetten op gedragsverandering bij de weggebruikers. Rij niet als het niet hoeft, buiten de spits rijden zal niks uitmaken, werk thuis, rij samen, neem het OV (trein, bus noemden ze niet, daar zijn al problemen genoeg) en pak de fiets als dat kan. De trein komt met kortingsacties en er komt een beloningsplatform. Om sluipverkeer te voorkomen nemen ze verkeersbesluiten om binnenwegen af te sluiten. Rijkswaterstaat zet vooral in op veiligheid, leefbaarheid en als derde bereikbaarheid.

Vanuit de zaal namen de inwoners die inderdaad niet alleen uit Broek kwamen gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Die bleken vooral te gaan over de N247, de verwachte extra files, de slechte staat ervan (veel gaten in het wegdek) en over de omliggende wegen zoals de Broekermeerdijk, waarbij twee bewoners aangaven zich grote zorgen te maken over de huidige slechte staat van de weg en de angst die ze hebben voor fietsers zodra er auto’s over de dijk rijden. Helaas had de vertegenwoordiger van de Provincie zich afgemeld voor deze avond. De Provincie is verantwoordelijk voor de N247. Zij gaan het huidige wegdek herstellen voor 5 april en in oktober komt er groot onderhoud. Hoogheemraadschap Noorderkwartier, verantwoordelijk voor de Broekermeerdijk, was er ook niet bij. Rijkswaterstaat gaf aan met deze partijen snel om de tafel te gaan om deze zorgen en klachten te uiten.

Over de handhaving van de wegafsluitingen waren de nodige inwoners bezorgd, omdat ze nu al zien dat er weinig gehandhaaft wordt. Inwoner van Broek, Tjerk Doornebal gaf dit duidelijk aan. Ook vanuit de ondernemershoek waren er zorgen. Hoe gaat de bevoorrading? Zwaar verkeer wordt als negatief weggezet maar ze zorgen wel voor het transport van onze dagelijkse benodigdheden in de winkels.

Harm Scheepstra van de gemeente gaf aan dat deze avond nuttig en nodig was en ordentelijk verliep ondanks de grote zorgen van de aanwezige inwoners. Hij zegde toe met de andere partijen in gesprek te gaan en te blijven. Over de vragen over de handhaving gaf hij aan dat meer politie onderwerp van gesprek is met de driehoek (de burgemeester, de officier van justitie en de politiechef). Bij de BOA’s zal bekeken worden of hun prioriteiten in die periode moeten worden aangepast maar vooral is het van belang dat de mensen hun gedrag aanpassen. Dat is waar Rijkswaterstaat ook op inzet.

Rijkswaterstaat zal de eerste periode tellingen uitvoeren en evalueren en ingrijpen als het nodig is.

Bij acute problemen bel 0900-8844, dat is de meldkamer. Andere zorgen/klachten kunnen via Rijkswaterstaat met email bruga7purmerend@rws.nl of bel met 0800-8002.

Kijk voor alle informatie op https://www.rijkswaterstaat.nl/a7purmerend.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services