Het kloppend hart van Waterland
Live

Hoogheemraadschap kiest nieuwe leveranciers voor gas en elektriciteit

Gepubliceerd: Donderdag 24 maart 2022 17:00

Hoogheemraadschap kiest nieuwe leveranciers voor gas en elektriciteit

Foto: HHNK

Het hoogheemraadschap krijgt vanaf begin volgend jaar (2023) gas en elektriciteit van nieuwe leveranciers. Eind dit jaar lopen de contracten met respectievelijk Gazprom en Engie af. Daarna levert Vattenfall ons benodigde gas en HVC onze elektriciteit. Hiermee komt het hoogheemraadschap dichter bij een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Portefeuillehouder Energie & Duurzaamheid Saskia Borgers is verheugd: "Het streven van het hoogheemraadschap is nog steeds om in 2025 CO2-neutraal te kunnen opereren. Daar zijn we nog niet, maar na deze Europese aanbesteding zijn de nieuwe overeenkomsten met Vattenfall en HVC een grote stap in de goede richting. Waterschappen merken als geen ander de gevolgen van de klimaatveranderingen. Onze doelstelling is om in 2025 CO2-neutraal en energieneutraal te worden. Dat doen we op twee manieren: bij inkoop van gas en elektriciteit en door eigen opwek via zonne-energie en opwekken van groen gas."

Groen én grijs gas
Vanaf volgend jaar levert Vattenfall twee soorten gas: groen en grijs. Het groene gas is opgewaardeerd biogas, een circulair product dat geen fossiele brandstoffen bevat. Het wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen en dat maakt groen gas CO2-neutraal in gebruik. Dit gas is bestemd voor de verwarming van de gebouwen en voor het ijsvrij houden van de gemalen.
Het grijze aardgas is bestemd voor de slibdrooginstallatie. Deze installatie droogt nat rioolslib in tot een biobrandstof, bestemd als brandstof voor de huisvuilcentrale van HVC. Aan dit grijze gas zijn certificaten verbonden, waarmee het hoogheemraadschap jaarlijks voor 250.000 euro aan CO2-compensatieprojecten steunt.
Op jaarbasis verbruikt het hoogheemraadschap nu circa16,5 miljoen kubieke meter gas.

Van het gas af
In de nabije toekomst wil het hoogheemraadschap volledig van het aardgas af. HVC bouwt op dit moment een nieuwe slibdrooginstallatie die niet draait op aardgas, maar op restwarmte van de huisvuilcentrale. Zodra deze in 2025 gereed is, brengen wij ons rioolslib daar naartoe. Onze eigen inmiddels afgeschreven slibdrooginstallatie in Beverwijk zal dan worden ontmanteld. De slibdrooginstallatie in Beverwijk is verantwoordelijk voor 97% van ons totale gasverbruik.

Elektriciteit: zon en wind
Voor het elektriciteitsgebruik bouwt het hoogheemraadschap al enkele jaren zonneweides op de eigen terrein van de rioolwaterzuiveringen. De stroom die daarmee wordt opgewekt is niet voldoende voor de bedrijfsvoering. We kochten al windenergie bij, maar nu wordt dat Néderlandse windenergie. HVC neemt deel in een aantal windmolenparken op de Noordzee.
Op jaarbasis verbruikt het hoogheemraadschap ongeveer 80.000 megawattuur. Onze zonneparken en de slibdrooginstallatie wekken inmiddels zo'n kwart van die behoefte op.

Oekraïne
De aanbesteding voor een nieuwe gasleverancier kwam de afgelopen weken in een heel ander daglicht te staan door de ontwikkelingen in Oekraïne. Het hoogheemraadschap is dan ook blij met deze twee leveranciers. Bestuurder Borgers: "De belangrijkste ambitie is en blijft energie- en klimaatneutraliteit. Bijkomend voordeel is echter dat het hoogheemraadschap in de nabije toekomst niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen in deze onvoorspelbare wereld.
We horen de roep om per direct van ons contract met Gazprom af te gaan. Na uitvoerig onderzoek en gesprekken met deskundigen is de uitkomst dat het beter is om het contract tot eind dit jaar uit te dienen, hoe frustrerend dat ook is. Alle stappen die we nu zouden ondernemen kosten ons meer geld, en leveren ook Gazprom meer geld op."
Bij contractbreuk zou Gazprom het niet langer aan het hoogheemraadschap geleverde gas voor een zesmaal zo hoge prijs kunnen doorverkopen op de huidige overspannen energiemarkt. Daarnaast moet het hoogheemraadschap ad hoc een alternatieve aanbieder zoeken. Daarvoor zou een tijdelijk nieuw contract nodig zijn, tegen vele malen hogere kosten dan nu. Bovendien kan die nieuwe leverancier ook niet garanderen dat er geen Russisch gas vermengd is met het gas dat wij ontvangen. Tot slot de vaak benoemde boete: aan contractbreuk zit een boete vast. Deze zou dan betaald worden aan Gazprom.

Bron: HHNK

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services