Het kloppend hart van Waterland
Live

Grote stap in vernieuwing en verbreding OBS De Havenrakkers

Gepubliceerd: Zondag 23 juli 2017 12:42

Grote stap in vernieuwing en verbreding OBS De Havenrakkers

Op 5 juli 2017 was het zover. Toen vond de feestelijke ondertekening plaats van de realisatieovereenkomsten tussen het schoolbestuur (SPOOR), de Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) en de gemeente Waterland, voor de vernieuwing en verbreding van OBS De Havenrakkers.

Vernieuwing van de huisvesting van de school de Havenrakkers in Broek in Waterland staat al enige tijd op het programma. Daarvoor is vorig jaar een financieel-technisch onderzoek (een Quickscan) uitgevoerd. Op grond daarvan is in gezamenlijkheid gekozen voor het voorkeursscenario, genaamd “Best of both worlds”. Dit gaat uit van grondige renovatie van bestaande goede gebouwdelen en sloop/nieuwbouw van de slechte. Verder wordt de school verbreed met een peuterspeelzaal, een bibliotheekruimte en extra ruimte voor buitenschoolse opvang. Tenslotte wordt een nieuw hart in het gebouw gecreëerd, een centrale ruimte voor ontmoeting, weekopening en –sluiting, uitvoeringen etc. Dit hart ontbreekt nog binnen de huidige bebouwing.

Veel maatschappelijk draagvlak
Over de quickscan en het voorkeursscenario is uitgebreid gecommuniceerd met de inwoners van Broek in Waterland. Zo zijn de plannen gepresenteerd tijdens een goed bezochte avond in de kerk en is er een uitgebreide consultatieronde gehouden. Daaruit bleek dat er binnen de gemeenschap veel draagvlak is voor de plannen.

Overeenkomsten
Vervolgens zijn de partijen hard aan de slag gegaan om een en ander goed neer te leggen in eenbouwrealisatieovereenkomst (gemeente met SPOOR) en een intentieovereenkomst (gemeente met SKW). Veel aandacht is daarbij besteed aan bouwheerschap, eigenaarschap, beheer en exploitatie. Dat is geen eenvoudige opgave en moet zorgvuldig gebeuren. Gemeente Waterland is heel blij met deze mijlpaal aldus wethouder Jean van der Hoeven. “De school is hard toe aan vernieuwing en verbetering. Verder is het fantastisch dat we de school kunnen verbreden met een peuterspeelzaal, extra BSO en een bibliotheekruimte. Die functies versterken elkaar enorm”.

SPOOR
Ook Chris van Meurs, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting OPSO|SPOOR, is tevreden met deze nieuwe stap. “We kunnen aan de slag met het programma van eisen en daarna het ontwerp om te zorgen dat het nieuwe complex er snel komt en daarmee kinderen een eigentijdse, rijke, gevarieerde leeromgeving kunnen bieden. Verder ben ik blij dat er ruimte is voor de inhoudelijke samenwerking in het gebouw met SKW en de bibliotheek. Op het gebied van beheer, onderhoud en exploitatie zijn er duidelijke afspraken gemaakt.

SKW
Ilse Raasing en Simone Dekker, directeuren van SKW, kunnen niet wachten om verder te gaan met de ontwikkeling. “Graag gaan we nu met de andere partners aan de tekentafel om iets moois te ontwerpen. De peuterspeelzaal wordt ondergebracht in het nieuwe complex en daarin investeert SKW graag. Verder krijgen we meer en betere ruimte voor BSO. Het kinderdagverblijf blijft op de huidige plek aan het Nieuwland, vooral omdat de buitenruimte daar zo ideaal is. Verder ligt het natuurlijk op een steenworpafstand van de school. Erg blij zijn we ook met de nieuwe bibliotheekruimte. Dat voegt echt iets toe aan de andere functies.”

Vervolg
Nu de overeenkomsten getekend zijn, wordt gestart met het daadwerkelijke ontwerp- en bouwproces. Om te beginnen is dat de selectie van een architect, die samen met partijen gaat werken aan een definitief ontwerp. Op basis daarvan wordt een aannemer geselecteerd. Zoals het er nu uitziet kan de bouw dan starten voor de zomer 2018 en wordt het complex opgeleverd in de zomervakantie 2019.

Bron: gemeente WaterlandDeel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services