Het kloppend hart van Waterland
Live

Geslaagd Kiezersfestival voor het Waterschap 2023

Gepubliceerd: Maandag 13 maart 2023 13:13

Geslaagd Kiezersfestival voor het Waterschap 2023

Foto: Omroep PIM

Op 15 maart gaan de stembussen open voor niet alleen de Provinciale Staten maar ook voor de waterschappen. Gemeente Waterland valt onder het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De kerntaken van HHNK zijn water beheren, water keren en water zuiveren. Duidelijk toch? Omroep PIM ging naar het Kiezersfestival dat werd georganiseerd bij HHNK in Heerhugowaard. Daar waren alle 16 partijen waarop een stem kan worden uitgebracht aanwezig.

Wat valt er dan te kiezen, iedereen wil toch droge voeten en schoon water?

Nou, veel. Er zijn 16 partijen die zich over het water (en ook land) buigen en verschillend denken over hoe ze verzilting tegengaan, over hoe zij de gevolgen van de klimaatverandering willen opvangen (en wie betaalt dat), en is er wel sprake van klimaatverandering? De biodiversiteit in het water, de visstand, het waterpeil omhoog of omlaag? Hoe gaat dat met de stikstofgevolgen? Dat zijn politieke keuzes en de kiezer kan met zijn/haar stem meebepalen hoe het met ons water gaat.

Op 8 maart was PIM bij het Kiezersfestival dat gehouden werd in het gebouw van HHNK in Heerhugowaard. In de hal bij binnenkomst stonden koffie- en foodtrucks, een mobiele dj/dansgroep en statafels met de partijen. De lijsttrekkers hebben we bijna allemaal gesproken, ook Remco Bosma die sinds een maand dijkgraaf is. We vroegen hem hoe belangrijk het is te komen stemmen op het waterschap.

Na een uur ging iedereen de zaal in waar de 16 partijen in groepen van 4 in debat gingen over vragen die kiezers vooraf hadden ingestuurd. Maar eerst mochten ze een pitch van 30 seconden houden waarom je op hun partij moest stemmen. Tussendoor was er nog een quiz, dus al met al een afwisselend programma. De dj/dansgroep sloot het af, waar sommigen hun favoriete liedje konden aanvragen. Daarna de borrel in de hal waar PIM nog een aantal lijsttrekkers sprak.

Het bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit 30 leden, daarvan zijn er drieëntwintig gekozen tijdens de Waterschapsverkiezingen van maart 2019. Drie leden zijn aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), drie door LTO Noord (namens de agrariërs) en één lid is aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (namens de terreinbeheerders). Dit zijn de zogeheten geborgde zetels. De gekozen partijen zijn: Waterplatform Groen Water & Land, PvdA, VVD, Water Natuurlijk, CDA, Actief voor Water, AWP voor Water, Klimaat en Natuur en Boeren Burgers Waterbelang.

Dat is na de verkiezingen door een wetswijziging anders, dan bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de politieke partijen en maximaal vier ‘geborgde zetels, twee voor de boeren en twee voor de natuur.

Het was een lange avond en ver van ons Waterland af, maar het was afwisselend en strak georganiseerd. En we hopen dat we de Waterlandse inwoners een goede inkijk in de waterschapsverkiezingen hebben gegeven.

Zie voor meer informatie over HHNK en de verkiezingen: www.hhnk.nl of kijk het verslag op Omroep PIM. Dit zenden wij van maandag 13 tot en met 15 maart uit om 8.00, 11.00, 14.00, 17.00. 20.00 en 23.00 uur. En vergeet 15 maart niet uw stem uit te brengen!


Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services