Het kloppend hart van Waterland
Live

Gemeente Waterland sluit convenant met de acht kernraden

Gepubliceerd: Woensdag 14 september 2022 14:22

Gemeente Waterland sluit convenant met de acht kernraden

Foto: PIeter Pereboom

De gemeente Waterland heeft maandag 12 september in de persoon van burgemeester Marian van der Weele een convenant of intentieovereenkomst ondertekent met de acht kernraden. Plaats van handeling was de raadszaal van het Waterlandse gemeentehuis aan de Pierebaan in Monnickendam.

Het doel
De kernraden en de gemeente werken samen aan het versterken en laten floreren van de gemeenschap die door de kernraad wordt vertegenwoordigd. Het onderhouden van contact tussen de kernraad en de gemeente en het vormen van een brugfunctie is in het belang van de inwoners in het kader van de wederzijdse informatieverschaffing en te ondernemen activiteiten. Natuurlijk kunnen de inwoners eveneens direct contact hebben met de gemeente en kan de gemeente contact hebben met stakeholders voor individuele of wijkgerichte zaken.

Klankbord
De kernraden fungeren als klankbord op allerlei beleidsterreinen die enige omvang hebben. Ook kunnen de kernraden signalen die zij uit hun omgeving opvangen onder de aandacht van het gemeentebestuur brengen. Structureel overleg op basis van gesloten convenant. In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over de overlegstructuur; de gemeente voert twee maal per jaar overleg met alle kernraden in de gemeente Waterland en één maal per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats.

Ondertekening
De volgende kernraden hebben het convenant ondertekent:
- Stichting Dorpsraad Broek in Waterland
- Stichting Dorpsraad Ilpendam
- Stichting Polderraad Katwoude
- Stichting Eilandraad Marken
- Stichting Stadsraad Monnickendam
- Stichting Dorpsraad Uitdam
- Vereniging Dorpsgemeenschap Watergang
- Stichting Dorpsraad Zuiderwoude

2022-2026
In het convenant worden allerlei afspraken tussen de gemeente en de kernraden geregeld voor de komende vier jaar, ofwel van 12 september 2022 tot en met 12 september 2026. Het in 2005 gesloten 'Bestuursconvenant Dorpsraden Gemeente Waterland' wordt hiermee automatisch ontbonden.

Subsidie gemeente Waterland
De kernraden krijgen jaarlijks een subsidie voor hun werkzaamheden. Over 2022 bedraagt dit bedrag € 550,=.

Tekst en foto's: Pieter Pereboom / www.MarkerNieuws.com

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services