Het kloppend hart van Waterland
Live

Extra ingelaste raadsvergadering vanavond LIVE bij PIM

Gepubliceerd: Dinsdag 22 maart 2022 16:26

Extra ingelaste raadsvergadering vanavond LIVE bij PIM

Foto: Pieter Pereboom

Vanavond vindt vanaf 19.30 uur een extra ingelaste raadsvergadering plaats in het gemeentehuis van Waterland. Deze is in zijn geheel LIVE vanaf 19.15 uur via Omroep PIM te bekijken.

De agenda van de raadsvergadering van 22 maart 2022 ziet er als volgt uit:

1. Opening raadsvergadering
2. Eventuele mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vragenuur
5. Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
6. Vaststellen besluitenlijsten
7. Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
8. Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
9. Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
10. Vaststellen Algemene plaatselijke verordening Waterland 2021 (MvdW)
11. Vaststellen Verordening fysieke leefomgeving Waterland 2021 (TvE)
12. Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
13. Sluiting raadsvergadering

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gemeenteraadwaterland.nl.

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services