Het kloppend hart van Waterland
Live

Drukte bij het stembureau De Bolder

Gepubliceerd: Woensdag 15 maart 2023 19:12

Drukte bij het stembureau De Bolder

Foto: Omroep PIM

Op 15 maart togen de inwoners van Waterland massaal naar de stembus om hun stem uit te brengen op de persoon naar keuze voor de Provinciale Staten (en indirect voor de Eerste Kamer) en de Waterschappen. Zoals in de rest van Nederland was de opkomst hoog: in Waterland 70,2% voor de Provinciale Staten en 67,7% voor het Waterschap.

PIM nam een kijkje bij De Bolder, een van de 13 stembureaus in Waterland. John Dinkla, de stembureauvoorzitter gaf aan dat om 14.00 uur al 45% van de verwachte mensen hadden gestemd. 

De kiezers stonden rustig op hun beurt te wachten en degenen die we spraken hadden zich goed voorbereid. Ze hadden de stemwijzer gedaan of zich goed ingelezen, terwijl het dit jaar ook best lastig was met zoveel partijen, zeker bij de Waterschappen. Tenslotte zag je op de nationale tv vooral politici uit de Tweede Kamer.

Er valt dan ook wat te kiezen en gezien de demonstraties in Den Haag van afgelopen zaterdag en de diverse crises in Nederland is duidelijk dat de verkiezingen leven. Mensen willen zich duidelijk laten horen.

We troffen in De Bolder ook de burgemeester aan, Marian van der Weele. Zij had logischerwijs in haar rol ook haar keuze al gemaakt voor ze naar het stembureau kwam. Ze is in Waterland de voorzitter centraal stembureau om toe te zien op correcte verkiezingen en goedgekeurde stemmen. Ze checkt ook of de uitslagen door het stembureau (de processen-verbaal) ook kloppen met wat de gemeente in het systeem invoert.

Na de sluiting van de stembureaus
Het stembureau gaat om 21.00 uur dicht en dan begint het tellen van alle stemmen. Dat kan zo maar nachtwerk worden en de echte uitslag volgt de volgende dag. De voorzitters van de stembureaus geven dan na het tellen en kijken of alles goed is (geen 2 hokjes ingekleurd bijvoorbeeld) geven ze het door aan het gemeentehuis. De burgemeester ziet er op toe dat alles ordentelijk verloopt en geeft de uitslagen van Waterland dan door aan de Provincie.

We spreken de burgemeester weer als duidelijk is hoe het nieuwe bestuur van de Provincie en de Waterschappen er uit ziet, om na te gaan wat dit voor gevolgen voor Waterland heeft. Hier liggen grote vraagstukken, naast droge voeten (dijkversterkingen) ook op het gebied van natuur, boerenlandschap, stikstof beleid, klimaat en bouwen. De diverse partijen hebben uiteenlopende oplossingen voor deze vraagstukken, dus het maakt zeker uit welke partij in het bestuur komt.

 

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services