Het kloppend hart van Waterland
Live

Discussieavond over Laag Holland

Gepubliceerd: Vrijdag 14 september 2012 16:35

Discussieavond over Laag Holland

Stichting Behoud Waterland organiseert op donderdag 27 september een discussieavond in het Broeker Huis.

Stichting Behoud Waterland (SBW) organiseert een discussieavond over de toekomst van het Nationaal Landschap Laag Holland op donderdag 27 september a.s. in het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland, aanvang 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45. De rijksoverheid laat de bescherming en ontwikkeling van Laag Holland sinds kort volledig aan de provincie en gemeenten over. De problemen met o.a. het behoud van het veen zijn groot en er is een tekort aan geldmiddelen. Daarom kijkt de provincie opnieuw naar dit gebied. Zij zal voor het eind van dit jaar een nieuwe Agenda Natuur, Recreatie en Landschap opstellen en bepalen in welke richting zij Laag Holland verder wil ontwikkelen en hoeveel geld zij daarvoor beschikbaar stelt. SBW wil het waardevolle landschap (o.a. de openheid, veenweiden en de weidevogels) behouden. Het mag niet ten onder gaan aan bezuinigingsdrift, verstedelijking en verrommeling. SBW organiseert daarom een discussieavond. Zij wil de burgers en liefhebbers van Laag Holland aan het woord laten om hun wensen voor dit gebied te uiten. De avond wordt geleid door freelance journalist Erwin Wijman. Het programma is als volgt: • Gerben Biermann van de provincie Noord-Holland zal uitleggen hoe het nieuwe provinciale beleid voor Laag Holland er uit zal gaan zien. • Jan Jaap Jantjes, agrariër uit de Eilandspolder vertelt wat er moet worden gedaan om ons landschap en de weidevogels te behouden. • vier sprekers met verschillende achtergronden zullen vertellen welk plekje zij het mooist of meest bijzonder vinden in Laag Holland en waarom. Deze sprekers zijn: - Gerbrand Bakker, schrijver van o.a. het bekende boek Boven is het stil - Inga Tessel, bestuurslid SBW, betrokken bij IVN en wetlandwacht - Gervien Pielage, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Henry Willig, kaasmaker en ondernemer • Discussie. Er zullen een aantal stellingen worden voorgelegd waarop een aantal sprekers zullen reageren. De mensen in de zaal worden daarbij betrokken. De avond is pas een succes als iedereen gaat meedenken over de toekomst van Laag Holland. Het behoud van ons landschap moeten we echt samen doen! Vanwege praktische redenen wordt het op prijs gesteld als u per e-mail bericht of u aanwezig zult zijn op deze avond. Maar ook als u zich niet aanmeldt, bent u van harte welkom! U kunt deze e-mail sturen naar: rineke.neppelenbroek@xs4all.nl

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services