Het kloppend hart van Waterland
Live

D66: "Motie van treurnis over werkwijze college bij onderzoek milieustraat"

Gepubliceerd: Woensdag 25 januari 2023 19:16

D66:

Foto: Omroep PIM

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 januari zal D66 Waterland samen met het CDA een motie van treurnis omtrent de handelswijze van het college van B&W indienen.

Op de website van D66 legt zij de motie van treurnis en de reden daarachter uit:

Milieustraat politiek-gevoelig onderwerp
Al jarenlang is het al dan niet laten terugkeren van een milieustraat binnen onze gemeentegrens een heikel politiek onderwerp. Sinds onze ‘eigen’ milieustraat in het centrum van Monnickendam is gesloten, onder meer vanwege beoogde woningbouw op die locatie, kunnen Waterlanders gebruikmaken van de milieustraat van buurgemeente Purmerend. Gemeente Waterland betaalt hiervoor een bijdrage aan Purmerend. Gebruikmaken van de voorziening van Purmerend is goedkoper en bovendien biedt het goede faciliteiten (bv. betere openingstijden) aan Waterlanders. Wij vinden daarom dat het voorzieningniveau voor onze inwoners op deze manier goed is geborgd.

Andere politieke partijen delen dit standpunt maar er zijn ook fracties die pleiten voor terugkeer van de milieustraat binnen de gemeentegrens, of hierover nog twijfelen. Deze coalitie, waar D66 geen deel van uitmaakt, heeft besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar een ‘eigen’ milieustraat op een perceel in Katwoude. Op basis van dit onderzoek kan de gemeenteraad dan een definitief besluit nemen over de mogelijke terugkeer van de milieustraat.

Gemeenteraad in positie
D66 vindt het belangrijk dat de hele gemeenteraad mee kan denken over de kaders van dit onderzoek, zoals de onderzoeksvraag. Voor een gedragen onderzoek, op basis waarvan de raad uiteindelijk een definitief besluit neemt, is het immers belangrijk dat alle partijen, zowel coalitie als oppositie, de randvoorwaarden van het onderzoek steunen. Deze gedachte past in de nieuwe bestuurscultuur die de huidige coalitie en het nieuwe college zeggen te willen bereiken.

Al tijdens het debat over het coalitieakkoord, op 7 juli 2022, heeft D66 gevraagd om alle raadsfracties te betrekken bij de onderzoeksvragen en het Plan van Aanpak van het haalbaarheidsonderzoek. Ook de CDA-fractie deelde deze wens. Coalitiepartijen Waterland Natuurlijk en PvdA reageerden in deze vergadering welwillend op dit verzoek. Op deze en andere momenten heeft D66 nadrukkelijk gevraagd om actief geïnformeerd én meegenomen te worden. Helaas is dit niet gebeurd.

De raad buitenspel
In de laatste raadsvergadering voor het kerstreces bleek namelijk dat het college op eigen houtje al verregaande stappen heeft gezet aangaande het haalbaarheidsonderzoek. Zo is er voor tienduizenden euro’s al een extern onderzoeksbureau ingehuurd, zijn de kaders van het onderzoek eenzijdig vastgesteld en is het onderzoek zelfs al bijna af. Op 19 september 2022 is de opdracht voor dit onderzoek verleend inclusief Plan van Aanpak en geen van dit alles is gedeeld met de gemeenteraad. Pas maanden later heeft het college, niet op eigen initiatief maar naar aanleiding van vragen van D66 en CDA, de raad geïnformeerd. Het college heeft de raad met deze handelswijze buitenspel gezet, nota bene op een politiek-gevoelig dossier.

Nul reflectie college
Vorige week, op 19 januari 2023, besprak de gemeenteraad deze kwestie. D66-raadslid Luuk Zaal: ‘’Niet alleen oppositiepartijen uitten hun kritiek, ook een aantal coalitiepartijen waren niet blij met deze gang van zaken. Helaas bleek oprechte reflectie vanuit het college van B&W over deze handelswijze te veel gevraagd. Het college vond dat zij correct had gehandeld en wuifde onze bezwaren gemakkelijk weg.’’

Juist omdat iedere vorm van reflectie ver te zoeken is bij het college van B&W, voelt D66 zich samen met CDA genoodzaakt om deze motie van treurnis in te dienen.

Wat is een motie van treurnis?
Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt.

Bron: D66 Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services