Het kloppend hart van Waterland
Live

CDA Waterland wil geen precariobelasting voor maatschappelijke evenementen

Gepubliceerd: Vrijdag 17 juni 2016 14:32

Sinds kort worden verenigingen en stichtingen geconfronteerd met de aankondiging dat bij maatschappelijke (niet commerciële) evenementen  voor het gebruik van openbare ruimte precariobelasting betaald moet worden. Die regel bestond al, maar werd niet in praktijk gebracht. Het kan hierbij gaan om aanzienlijke bedragen.

Het CDA Waterland dient in de komende raadsvergadering een initiatiefvoorstel in om maatschappelijke evenementen te vrijwaren van deze belasting. En kiest hierbij voor een vrijstelling en niet voor compensatie in de vorm van subsidie achteraf.

Toelichting
In november 2015 stelde de raad een wijziging van de Verordening Precariobelasting vast. In het voorstel aan de raad gaf het college van B&W aan wettelijk geen onderscheid te kunnen maken tussen commerciële en maatschappelijke evenementen in het al of niet heffen van precariobelasting. Daarom stelde het college een subsidieregeling in het vooruitzicht voor evenementen op niet commerciële basis. Een dergelijke regeling is nog niet ingevoerd.

Sinds kort kondigt de gemeente Waterland organisatoren van maatschappelijke evenementen het heffen van precariobelasting voor het gebruik van de openbare ruimte aan. Het CDA Waterland vindt dit ongewenst. Verenigingen en stichtingen, die met veel inzet van vrijwilligers evenementen zonder winstoogmerk organiseren, worden onverwacht geconfronteerd met extra kosten. Dat werkt niet stimulerend

Fractievoorzitter Simon Verbeek: “De leefbaarheid en levendigheid van Waterland wordt ook sterk bepaald door het organiseren van een veelheid aan gevarieerde maatschappelijke evenementen. Het is ongewenst om hierbij belasting te gaan opleggen. Dat stimuleert en motiveert niet. Het CDA Waterland stelt voor maatschappelijke evenementen vrij te stellen van precariobelasting. Daarmee neem je een belemmering weg en doe je recht aan het vele vrijwilligerswerk in alle kernen van Waterland.“

Bijlage: Initiatiefvoorstel Vrijstelling Precariobelasting

Bron: CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services