Het kloppend hart van Waterland
Live

CDA Waterland: Kosten herinrichting gemeenteplein uit de hand gelopen

Gepubliceerd: Maandag 18 maart 2024 13:31

CDA Waterland: Kosten herinrichting gemeenteplein uit de hand gelopen

Foto: CDA Waterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland hebben in 2023 besloten tot ‘de herinrichting van het plein voor het gemeentehuis in een klimaat adaptief en groen visitekaartje.’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland hebben in 2023 besloten tot ‘de herinrichting van het plein voor het gemeentehuis in een klimaat adaptief en groen visitekaartje.’

De uitvoering van dit project is bekostigd door grote bedragen te onttrekken aan budgetten voor het onderhoud van groen, verharding en gebouwenbeheer. Door deze werkwijze is de herinrichting ten koste gegaan van noodzakelijk regulier onderhoud elders in de gemeente. Dat wringt, omdat op veel plaatsen sprake is van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.

Omdat de omvang en de duur van het werk begon op te vallen heeft de fractie CDA Waterland twee keer schriftelijke raadsvragen gesteld.

Uit de antwoorden blijkt het volgende:
- Aan het plein is nu al meer dan een kwart miljoen euro, ruim € 264.000, uitgegeven, terwijl het werk nog niet eens klaar is. Slechts ruim € 30.000 aan inkomsten staan hier tegenover.

- Het geraamde budget van € 197.250 is nu al met € 67.000, ofwel 34%, overschreden.
- Voor de nieuwe fietsenstalling was € 10.000 geraamd. Uitgegeven is meer dan € 45.000.
- Gewerkt is uit de losse pols, zonder werkomschrijving of bestek.
- De interne uren, tot nu toe 180 uur, zijn niet aan het project toegerekend.

CDA Waterland vindt dat de kosten van de herinrichting van het gemeenteplein uit de hand zijn gelopen en dat het college van B&W onvoldoende oog heeft voor het onderhoud van de openbare ruimte. Wij roepen de inwoners van Waterland op om via de website www.waterland.nl onder de knop melding openbare ruimte of via de app ‘Slim Melden Waterland’ melding te maken van noodzakelijke verbeteringen in het onderhoud van de openbare ruimte.

Als CDA Waterlandzullen wij ons blijven inzetten voor een fatsoenlijk onderhoud van de openbare ruimte.

Bron: Fractie CDA Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services