Het kloppend hart van Waterland
Live

Bomvol Trefpunt bij informatieavond over starterswoningen

Gepubliceerd: Zondag 17 maart 2019 17:11

Bomvol Trefpunt bij informatieavond over starterswoningen

Foto: Eilandraad Marken

Op maandag 4 maart was er in dorpshuis het Trefpunt een informatieavond over starterswoningen op Marken.

De organisatie hiervan was in handen van de werkgroep Tijdelijke jongerenwoningen van de Eilandraad. Het was een zeer druk bezochte avond, circa 60 jongeren hadden zich opgegeven. Met de meegekomen geïnteresseerde ouders was de grote zaal van het Trefpunt volledig gevuld.

Er kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Eilandraad voorzitter Henk Zeeman opende de avond en gaf aan heel blij te zijn met de grote opkomst. Wel temperde Henk de verwachtingen. De Eilandraad kan niet voor woningen zorgen maar kan wel informeren en partijen verbinden.

Na de opening volgde een presentatie door Jaap Visser, lid van de Werkgroep Wonen, over de stand van zaken van drie woningbouw projecten op Marken. Aan de orde kwam het project op het sportcomplex van SV Marken, de winkel van Kes in de Buurtertraat en de Flying Sailer in de Westerstraat. Informatie werd gegeven over de fase waarin de projecten zijn en de woonvormen voor diverse doelgroepen. Tevens werd er een overzicht getoond van de woningen die op dit moment op Marken te koop staan en in welke prijsklasse.

Vervolgens werd er een presentatie gegeven over een onderzoek om tijdelijke jongerenwoningen op Marken te realiseren. Dit omdat de huur van de huidige jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan in november 2020 beëindigd wordt. Voor die tijd is er naar alle waarschijnlijkheid voor starters nog geen bouwproject op Marken afgerond. Dat zou betekenen dat er voor de 13 huidige bewoners van de Hoogkamplaan woningen, en de 20 jongeren op de wachtlijst, geen geschikte woonruimte meer is.

Als laatste kwam Neel Huurman aan het woord om uitleg te geven over het inschrijven voor een huurwoning. Het stappenplan hiervoor werd doorgenomen en Neel benadrukte nogmaals hoe belangrijk het is om meteen op je achttiende in te schrijven om zo inschrijfduur op te bouwen, waarmee je een grotere kans maakt op het verkrijgen van een (sociale) huurwoning.Als derde spreker gaf Piet Commandeur van de Regio Verzekeringen Marken een presentatie over hypotheek mogelijkheden. Piet gaf duidelijke uitleg over de financiering van een koopwoning en wat er allemaal bij komt kijken als je een woning wilt kopen. Juist voor jongeren heel belangrijk aangezien we graag bij de bouwprojecten starterswoningen gerealiseerd willen zien.

Na iedere presentatie was er de gelegenheid om vragen te stellen. Er werden niet alleen vragen gesteld maar er werd door de zaal ook meegedacht. Er werden diverse ideeën naar voren gebracht en door sommige aanwezigen tips gegeven.

Henk sloot de avond af en gaf nogmaals aan dat we heel blij zijn met de grote opkomst. Tevens deed Henk de toezegging dat er op de website van de Eilandraad een link wordt geopend voor jongeren waar ze aan kunnen geven of ze belangstelling hebben voor een tijdelijke woning. Zo krijgen we in beeld hoe groot de interesse is en kunnen we daarop verder actie ondernemen.

Het was een zinvolle en positieve avond en er werd nog door diverse aanwezigen nagepraat.

De powerpoint presentatie die werd getoond tijdens de bijeenkomst is onderaan dit bericht terug te vinden.

Bron: Eilandraad

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services