Het kloppend hart van Waterland
Live

Bespreking resultaten vervolgstudie onderdoorgang Broek in Statencommissie

Gepubliceerd: Maandag 06 maart 2023 12:52

Bespreking resultaten vervolgstudie onderdoorgang Broek in Statencommissie

Foto: OnderdoorgangN247pleio

Op 23 februari bespraken de leden van de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid de uitkomsten van de vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland.

Voordat de politieke partijen aan het woord kwamen spraken vier mensen in. Dat waren:- De heer T. van der Weide namens Vereniging Ondernemend Waterland, het regionale bedrijfsleven;
- De heer R. Tieman namens VNO-NCW West, de ondernemers in Noord-Holland;
- De heer G. Buijs, namens Dorpsraad Broek in Waterland;
- De heer H. Scheepstra, wethouder Verkeer, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland.

De Statenleden vonden allemaal dat de bijzondere samenwerking met de Dorpsraad van Broek in Waterland – de co-creatie – alle complimenten verdiende. De grote inzet van de leden van de dorpsraad kreeg ook een grote pluim.

Veel politieke partijen lieten weten nut en noodzaak van een ondergrondse oplossing te zien. Dat voor de leefbaarheid in Broek in Waterland een verlengde onderdoorgang wenselijk zou zijn onderschreven ook veel partijen. Waar het extra geld dat daarvoor nodig is vandaan moet komen was de grote vraag. Dat is aan de volgende Provinciale Staten. Want op 15 maart a.s. zijn er provinciale verkiezingen. In de coalitiebesprekingen na die verkiezingen zal het onderwerp op de agenda staan. Net als een mogelijke bijdrage vanuit de regio. Ook het Rijk kan wellicht meebetalen. De N247 is een belangrijke schakel binnen het regionale wegennet en in de toekomst moeten er veel huizen bijgebouwd worden in de regio.

Meer weten? Bekijk de vergadering of lees de vergaderstukken.

Bron: https://onderdoorgangn247biw.pleio.nl

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services