Het kloppend hart van Waterland
Live

Arrestatie van Monnickendammer leidt tot klachten aan politie

Gepubliceerd: Zaterdag 01 juli 2017 11:47

Arrestatie van Monnickendammer leidt tot klachten aan politie

Een 42-jarige man uit Monnickendam blijkt vorig jaar ten onrechte gearresteerd te zijn na de vermeende mishandeling van een 77-jarige stadsgenote. De man diende een klacht in tegen de politie over de hele gang van zaken. PIM sprak met de man in kwestie en een ooggetuige.

Een 42-jarige man uit Monnickendam blijkt vorig jaar ten onrechte gearresteerd te zijn na de vermeende mishandeling van een 77-jarige stadsgenote. De man diende een klacht in tegen de politie over de hele gang van zaken. PIM sprak met de man in kwestie en een ooggetuige.

21 september vorig jaar lazen we het politiebericht dat er in Monnickendam een 42-jarige man gearresteerd was na de mishandeling van een bejaarde vrouw. Er zou een conflict tussen beiden zijn ontstaan over kattenuitwerpselen die de vrouw in de tuin en door de brievenbus van de man zou hebben gedeponeerd waarbij de man de vrouw zou hebben uitgescholden en haar met zijn vuisten zou hebben geslagen. Daarop besloot de Officier van Justitie om de man op heterdaad te laten aanhouden. Een team van meerdere agenten heeft de man vervolgens thuis gearresteerd.

Enige maanden later bleek bij de rechtszaak dat er geen bewijs voor de aantijgingen van de vrouw was.

Daarmee was de kous echter nog niet af. De man heeft de arrestatie als zeer traumatisch ervaren. Niet alleen het feit dat hij voor de ogen van de buurt als crimineel in de boeien is geslagen, maar ook de zeer hardhandige arrestatie waarbij hij gewond raakte hebben erg veel indruk op hem gemaakt.

Wij spraken een buurtbewoner die de arrestatie van dichtbij meemaakte. “De straten om onze buurt waren allemaal afgezet. Ik zag meerdere politieagenten voor het betreffende huis staan. Twee hoofdagenten en een inspecteur, een hondengeleider met een agressief blaffende hond en een motoragent. Vanuit het huis hoorde je hoe de man in kwestie de agenten voor zijn deur vroeg waarom hij gearresteerd werd. Op die vraag kreeg hij geen antwoord. Hij werd alleen gesommeerd om zijn deur open te doen. Na het openen van de deur pakten ze hem meteen bij de voorarmen, hij werd geschopt en ze gooiden hem op de grond. Hij viel daarbij op zijn hoofd en rechterschouder omdat hij de klap niet kon opvangen aangezien zijn handen op zijn rug werden gehouden. Zijn rechterbeen viel op de stormram die ze meegenomen hadden om de deur in te slaan. Hij werd hardhandig geboeid. De agenten wierpen zich op hem met volle gewicht met hun knieën op zijn romp, rug en benen. Daarna is hij met een politieauto met sirene en motorescorte weggevoerd.”

We hebben ook met de ‘verdachte’ die later was vrijgesproken, contact opgenomen en hem gevraagd naar de aanhouding. “Er stond ineens politie voor de deur. Ik wist niet waarom. Ik heb een nog jonge hond die nog niet los naar buiten mag dus die heb ik eerst achter de deur binnen gezet. Het leek me goed om me rustig te houden en mee te werken. Ik vroeg meerdere keren wat er aan de hand was en waarom ik werd aangehouden, maar dat wilden ze niet zeggen. Pas in de politieauto hoorde ik dat ik was aangehouden voor geweld tegen de buurvrouw.” Ook benadrukt hij dat er in zijn ogen buitensporig veel geweld was gebruikt bij zijn arrestatie. “Ik had niet alleen behoorlijk wat kwetsingen en blauwe plekken de volgende dag door het beetpakken, op de grond gooien en de boeien die niet goed zaten, maar ik had ook een spierinscheuring in mijn been omdat ik bij het neergooien op de grond om de stormram terecht kwam waarmee ze de deur hadden willen openbreken als ik niet had open gedaan.”

De 42-jarige Monnickendammer, die liever anoniem wil blijven, heeft uiteindelijk een klacht ingediend bij de politie. “Ik heb een klacht ingediend bij de politie toen ik zag dat de manier van aanhouden en het gebruikte geweld bij mijn arrestatie buiten het proces-verbaal zijn gehouden. Dat vind ik opmerkelijk.” Toen de Monnickendammer zich namelijk in december 2016 voor de rechter moest verantwoorden heeft hij in zijn versie van de gebeurtenissen ook melding gemaakt van het gebruikte politiegeweld. Toen werd duidelijk dat hiervan nergens in het strafdossier melding is gemaakt. “Dit beïnvloedde mijn verdediging, want in eerste instantie leek het er hierdoor op dat ik het politiegeweld verzon tegenover de rechter en de Officier van Justitie en mijn eigen advocaat.” Hij was toen nog niet in het bezit van de getuigenverklaringen waarmee hij later kon bewijzen dat het geweld wel degelijk had plaatsgevonden. En in het dossier stonden nog meer onjuistheden. Zo stond in het dossier bijvoorbeeld dat de woning van de verdachte is betreden zonder toestemming van de bewoner. Maar de getuigenverklaringen ontkrachten ook die bewering. Uiteindelijk is het de 42-jarige Monnickendam gelukt om de rechter te overtuigen van de fouten in het dossier en werd daardoor dus uiteindelijk niet veroordeeld tot de 3 maanden celstraf die in eerste instantie door de Officier van Justitie waren geëist. De Officier van Justitie heeft de rechter zelf om vrijspraak gevraagd.

Natuurlijk hebben wij ook de politie om een reactie gevraagd. We waren onder andere benieuwd naar de gebruikelijke gang van zaken bij een arrestatie, en of er in dit geval niet buitensporig veel geweld is gebruikt. En we vroegen ons af of het gebruikelijk is om excuses te maken na een arrestatie die achteraf onterecht blijkt te zijn. Omdat het onderzoek toen nog intern bleek te lopen, kon de woordvoerder die wij spraken niet inhoudelijk op de zaak ingaan. De woordvoerder liet destijds weten dat de klacht intern in behandeling was bij de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie. Een klachtbehandelaar van de politie heeft de klacht in onderzoek genomen. Dit is een onafhankelijke commissie binnen de politie.

Eind april was het onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten afgerond (ingediend in januari). Op vrijwel alle punten heeft de politie de man in het gelijk gesteld. De conclusie van het interne onderzoek bij de politie is dat de processen-verbaal zeer onzorgvuldig en niet naar waarheid zijn opgemaakt. Daarvoor wordt door de teamchef van de politie in Purmerend excuses aangeboden. De uitslag van het onderzoek is echter geen aanleiding voor disciplinaire maatregelen richting de betrokken agenten. Wel ziet de teamchef een aantal “leermomenten”. Ook spreekt de teamchef zichzelf tegen in de brief waar hij enerzijds zegt het geweld proportioneel te vinden terwijl hij anderzijds betreurt dat het geweld niet is vermeld en dus onvolledig is. In de brief van de teamchef van politie Purmerend laat deze aangaande het ontbreken van het gebruikte geweld in het dossier weten dat dit op een apart formulier wordt genoteerd. Dit formulier is alleen bedoeld om intern te beoordelen en zit niet in het strafdossier (en is ook niet kenbaar gemaakt). Bij de interne beoordeling werd het gebruikte geweld getoetst en als “rechtmatig en conform de ambtsinstructie” beoordeeld. Hij lijkt zichzelf hier tegen te spreken als hij in diezelfde brief meldt dat verbalisanten in het verslag van binnentreden het gebruikte geweld “volledigheidshalve hadden moeten motiveren”.

Omroep PIM is in het bezit van het gehele dossier dat ook bestaat uit een aantal audio-opnames. In een van die opnames is te horen hoe een van de betrokken agenten begin dit jaar weigert om de aangifte op te nemen tegen de vrouw die valse aangifte heeft gedaan tegen de 42-jarige Monnickendammer. Dit was niet de eerste keer dat de aangifte werd geweigerd. De uitleg voor het meerdere malen weigeren van de aangifte is volgens de teamchef dat na overleg met de Officier van Justitie zou zijn geadviseerd om geen aangifte te doen “omdat de verwachting is dat dit toch niets zou opleveren”.

Inmiddels is er een klacht ingediend bij de Klachtencommissie van de politie Eenheid Noord-Holland. Hierbij wordt de commissie verzocht om nogmaals te kijken naar de omstandigheden rondom de aanhouding en de conclusies van hun teamchef. Deze commissie bestaat uit mensen met een representatieve functie in de maatschappij. De betrokken agenten zullen door deze commissie gehoord worden. Bij de klacht is ook de audio-opname gevoegd van de poging tot aangifte tegen de vrouw die de valse aangifte heeft gedaan.

De politie is wederom gevraagd om commentaar te geven op deze situatie. De woordvoerder heeft dit bericht op feitelijke onjuistheden gecontroleerd en verwijst naar de brief van de teamchef. Deze is ook in het bezit van Omroep PIM en brengt geen nieuwe informatie aan het licht.

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services