Het kloppend hart van Waterland
Live

12 april ALV Historische Vereniging Broek in Waterland

Gepubliceerd: Zaterdag 09 april 2022 09:45

12 april ALV Historische Vereniging Broek in Waterland

Foto: Historische Vereniging Broek in Waterland

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Broek in Waterland (de officiële nieuwe naam voor ‘Oud Broek’) op 11 april 2022 om 20.00 uur in Het Broekerhuis zal worden ingegaan op de gevolgen van grote infrastructurele ingrepen voor de kleinschaligheid en gebouwde stedenbouwkundige kwaliteit van heel Broek en de invloed ervan op de bewoners.

Voorzitter HVBiW Piet van Mourik: “De leefbaarheid en de eraan gekoppelde identiteit van de bewoners heeft alles te maken met het beschermde dorpsgezicht maar net zo goed met de karakteristieke kleinschalige stedenbouwkundige buurten daarbuiten. Deze kernwaarden verbindt het dorp onlosmakelijk aan het omliggende kwetsbare veenweidelandschap. De binding met de architectonische en stedenbouwkundige kleinschaligheid is wat de Broeker tot echte Broeker maakt. Niet voor niks is bijna 80% van de Broeker huishoudens lid van de Historische Vereniging”. 

Aanstaande grote ruimtelijke veranderingen in Waterland
Broek gaat nieuwe woningen bouwen aan de Hellingweg. Monnickendam bouwt 700 woningen op het Galgeriet. Volendam gaat 1000 woningen bouwen langs de N247. En laten we Amsterdam niet vergeten die van plan is woontorens van 140 meter hoog te bouwen. In totaal zonder het bebouwen van de Purmer al 13.000 woningen. Met bebouwen van de Purmer zelfs 50.000 woningen. Allemaal met bewoners die in de auto stappen. Daarom zullen de komende jaren enorme veranderingen plaatsvinden in de schaal van de infrastructuur. Steeds meer bussen zullen gaan rijden over steeds meer vrije busbanen. Het aantal auto’s neemt toe. 

Wat zien we nu al
De voorbereidingen dienen zich al aan. Niemand is het ontgaan dat er bij Het Schouw een enorme schaalvergroting wordt voorbereid. Indicatief is het tankstation dat 5x zo groot is geworden dan de vorige. Hierop dient de N247 aan gesloten te worden en uitgebreid met een flinke capaciteit. De kruising van Het Schouw wordt daarvoor aangepast door het maken van 3 onderdoorgangen. Deze ingreep staat model voor de onderdoorgang in Broek in Waterland. Ons uitgangspunt blijft het oorspronkelijke plan van de Dorpsraad dat een tweebaanstunnel onder de N247 de enige optie is. Dit past bij de leefbaarheid van het dorp dat zo een stedenbouwkundige eenheid kan worden. 

Een tweede variant duikt dan op
Sommige gemeenten ten Noorden van Broek in Waterland lobbyen voor een meerbaansweg door Broek in Waterland. Onder deze druk is een meerbaans variant in onderzoek genomen. Zoals salamitactieken gaan is de tunnelvariant al uit zicht en er wordt over een open bak gesproken. Deze past bij de schaalsprong zoals we zien bij het Schouw en kan het begin zijn van een vierbaans snelweg. Een vierbaans open bak is niet alleen van enorme omvang maar doordat met 80 km en later 100 km per uur er door heen wordt gereden kan een klankkast ontstaan dat heel Broek in het lawaai zal zetten. Onze vereniging is verplicht aan de bijna 80% van de Broeker huishoudens die ons steunen om onze zorgen te uiten.

Meer informatie bij voorzitter Historische Vereniging Broek in Waterland: Piet van Mourik pjvanmourik@sdrg.nl 0653357711

Bron: Historische Vereniging Broek in Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services