Het kloppend hart van Waterland
Live

"Onze" Thomas beklimt Mont Ventoux voor Huis aan het Water

Gepubliceerd: Woensdag 31 augustus 2022 10:46

Foto: Omroep PIM

7 leden van Huis aan het Water in Katwoude, waaronder onze eigen Thomas de Groot, zijn onderweg naar Frankrijk. Op 1 en 2 september zullen zij aldaar wandelend en fietsend voor het goede doel Groot Verzet Tegen Kanker de Mont Ventoux beklimmen. De afgelopen maanden hebben zij fanatiek getraind en mensen in hun directe omgeving voor sponsoring benaderd. Zo heeft Thomas via zijn persoonlijke pagina (https://www.grootverzettegenkanker.nl/actie/thomas-de-groot) al bijna 2000 euro opgehaald. En er kan nog steeds gedoneerd worden.

Het team van Huis aan het Water bestaat dit jaar uit Arjan, Emiel, Francesco, Laura, Linda, Riena & Thomas. Zij gaan de strijd aan om de Mont Ventoux te beklimmen. Voor zowel de wandelaars als de fietsers betekent dit een afstand van 24,4 kilometer met 1204 meter hoogteverschil wat neerkomt op een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9%. De eerste paar kilometer schommelt het stijgingspercentage rond de 5% maar de laatste 6 kilometer gaat het richting 8 tot 10%! Een enorme beproeving voor het team van Huis aan het Water maar onder leiding van teamcaptain Rob zijn zij er klaar voor.

Ook de hoofdredacteur van PIM, Jeroen Kistemaker, is erg trots op hetgeen Thomas gaat doen. "Thomas is al vanaf de oprichting bij PIM betrokken. Naast dat Thomas een prachtig en erg sociaal mens is, is hij ook iemand die als hij ergens voor gaat zich ook voor de volle honderd procent daarvoor inzet. Dat doet hij bij PIM, maar nu doet hij dat ook voor het fantastische werk dat Huis aan het Water doet. Ik denk dat ik namens alle vrijwilligers spreek dat we enorm trots op hem zijn."

Huis aan het Water is een stichting zonder winstoogmerk welke draait op sponsoren en giften. Mede door het organiseren van activiteiten zoals de hindernisbaan in Volendam, de Challenge4Life Obstacle Run op het Hemmeland en de Mont Ventoux actie kunnen zij mensen met kanker en hun naasten mogelijkheden bieden om te leren leven vanuit een veranderd perspectief. Denk hierbij aan sportactiviteiten, professionele hulp maar men kan er ook terecht voor een luisterend oor.
Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan. Ook al is het evenement op 1 en 2 september, er kan tot en met oktober gedoneerd worden via: www.grootverzettegenkanker.nl/team/huis-aan-het-water.

Stichting MOC Huis aan het Water doet mee aan de Groot Verzet Tegen Kanker actie omdat er jaarlijks geld opgehaald moet worden om het inloophuis draaiende te kunnen houden. Van elke donatie aan de Groot Verzet Tegen Kanker actie gaat 50% naar KWF Kankerbestrijding. Het KWF besteed dit geld dit jaar aan 2 onderzoeksdoelen:

-Nationale aanpak zeldzame kanker
Doel van het onderzoek: zeldzame vormen van kanker komen soms zo weinig voor dat de meeste artsen er weinig of geen ervaring mee hebben. Dat wil niet zeggen dat die kennis er niet is. Zij is alleen gefragmenteerd aanwezig in vele oncologische centra. In het FORCE-project wordt gebouwd aan een onderzoeksinfrastructuur: een bundeling van deze informatie over zeldzame kankers, uiteraard met eerbiediging van de privacy van patiënten.

-De ene mutatie is de andere niet
Doel van het onderzoek: achterhalen hoe kinderleukemie wordt beïnvloed door verschillende mutaties in het gen GATA2. Hoe bepaalt het type mutatie het ziektebeeld, het behandelsucces en de kans op ziekteterugkeer?

De andere 50% komt ten goede aan Stichting MOC Huis aan het Water. Een exacte bestemming is er nog niet, die wordt pas bepaald zodra de totale opbrengst bekend is.


Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services