Het kloppend hart van Waterland
Live

Zijn de panden voor de supermarkt en bierderij wel van Hoorne Vastgoed?

Gepubliceerd: Vrijdag 21 juli 2017 16:23

Zijn de panden voor de supermarkt en bierderij wel van Hoorne Vastgoed?

Foto: Omroep PIM

Er zijn vragen gerezen bij de rechtmatige toekenning van de vergunningsaanvraag voor het ontwikkelen van een supermarkt en bierderij. De heer Wolters, inwoner van Monnickendam, heeft bij gemeente bezwaar gemaakt tegen de toekenning van de vergunningaanvraag voor sloop en nieuwbouw van de panden aan het Galgeriet 1-4. Eigenaar van deze panden is Hoorne Vastgoed. Dit bezwaar roept vragen op over het vervolgproces van de verdere ontwikkeling van het Galgeriet. De gemeente geeft aan de brief in behandeling te hebben genomen en met een reactie te komen.

De heer Wolters stelt in zijn open brief aan de gemeente dat momenteel onderzoek wordt gedaan door 2 curatoren naar de handelswijze van Fortress Vastgoed Participaties BV. Vlak voor het faillissement zouden de panden Galgeriet 1-4 zijn overgedragen aan Hoorne Vastgoed. De heer Wolters stelt tevens dat de curatoren navraag zouden hebben gedaan hierover, omdat de verdenking bestaat dat deze panden onrechtmatig zijn onttrokken aan de failliete boedel.

De heer Wolters verzoekt tevens in zijn brief aan college om een integriteitsonderzoek te starten naar zowel Hoorne Vastgoed als de directeur conform de wet Bibob. De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen.

Omroep PIM heeft de heer Wolters in een interview gevraagd zijn brief toe te lichten. Dit kunt u zien bij Omroep PIM.

Natuurlijk is ook de gemeente Waterland om een reactie gevraagd. Nanda Hellingman, hoofd Algemene en Juridische Zaken van de gemeente Waterland reageerde voor de camera van PIM op de brief van dhr. Wolters. "Met elke ondernemer of persoon met wie wij overeenkomsten sluiten doen wij hetzelfde onderzoek. Wij kijken alle openbare registers na. Dus wij hebben in het kadaster gekeken of de panden inderdaad op naam staan van de vennootschap waarmee wij de overeenkomst sloten. Dan kijken wij ook meteen of er beslag op ligt en of er hypotheken op rusten. Daarnaast kijken wij ook de Kamer van Koophandel na, en dat doen we tot aan de natuuurlijk persoon, dus tot aan de directeur zelf. Vervolgens checken we ook nog het insolventieregister waarin we kunnen nakijken of een vennootschap in surseance verkeerd of failliet verklaard is. Dat hebben we ook bij Hoorne Vastgoed en aan haar gelieerde dochters, die eigenaar zijn van de panden, nagekeken. Daar is niets uitgekomen waarover wij ons zorgen moesten maken."

In haar reactie gaf mevrouw Hellingman ook aan dat de gemeente niet had kunnen weten dat de curatoren de betreffende panden in onderzoek hebben. Dit omdat er in het kadaster geen beslag ligt op de panden, en dat zou een eerste aanleiding kunnen zijn om te zien dat iemand zou willen voorkomen dat de panden in andere handen vallen. Verder gaf zij aan dat formeel juridisch de panden in handen zijn van een dochter van Hoorne Vastgoed die ook mee heeft getekend in de overeenkomst die is gesloten. Mocht het zo zijn dat die partij geen gebruik kan maken van de panden dan betekent het dat die partij geen gebruik kan maken van de omgevingsvergunning.

Op de vraag of de gemeente het verzoek van dhr. Wolters naar een integriteitsonderzoek naar zowel Hoorne Vastgoed als directeur Heeremans gaat uitvoeren op basis van de wet Bibob meldde mevrouw Hellingman dat het beleid van de gemeente er alleen op toeziet om Bibob-onderzoeken uit te voeren bij horeca ondernemers. Dus op dit moment komt dit onderzoek er niet. Maar zij gaf wel aan dat mocht er een definitieve samenwerkingsovereenkomst getekend worden voor de definitieve ontwikkeling van het Galgenriet, dat de gemeente dan gaat kijken naar hoe zij het advies van dhr. Wolters ter harte kunnen nemen. Verder wordt het bezwaar van dhr. Wolters tegen de vergunning net als elk ander bezwaar juridisch beoordeeld en krijgt dhr. Wolters een reactie. Deze ontvangt hij mogelijk al binnen twee weken.

Omroep Pim probeert nog in contact te komen met de curatoren om het verhaal te controleren en nader te duiden. Zo snel als mogelijk zullen we eventuele nadere informatie melden.Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services